29ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Σ.Ι.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 8-12/4/2024

29ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

8-12 Απριλίου 2024 – Αμφιθέατρο «Δώμα» Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”

Οργάνωση: ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)

Σας επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα του 29ου Ετήσιου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός», το οποίο μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 34,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD credits) και παρακαλείσθε και παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τα Μέλη σας και εφόσον είναι εφικτό, να το αναρτήσετε στην ηλεκτρονική σας σελίδα.

Shopping Basket