17.00‐18.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΔΙΑΤΡΟΦH ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΙ

Προεδρείο:  Α. Παπαδάκη, Δ. Μπαχαράκη

17.00‐17.15  Θεραπευτική Διατροφή για τη διαχείριση της ΧΝΝ: Νεότερα δεδομένα
Α. Μαρκάκη

17.15‐17.30  Διατροφή και μικροβίωμα στη ΧΝΝ
Μ. Γιαννοπούλου

17.30‐17.45  Διατροφή και νεφρολιθίαση
Κ. Σταματέλου

17.45‐18.00  Συζήτηση

18.00‐19.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΑΦ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

Προεδρείο: Ε. Παπαχρήστου, Γ. Μπαμίχας

18.00‐18.15 Κλινική εξέταση και τεχνική επιτήρηση της αυτόλογης
αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

Ι. Γιαννικουρής
18.15‐18.30 Νεότερα δεδομένα στη δημιουργία και επιδιόρθωση AVF από
Ακτινολόγο

Η. Κεχαγιάς
18.30‐18.45 Νεότερα δεδομένα στη δημιουργία και επιδιόρθωση AVF από
Αγγειοχειρουργό

Σ. Λιουδάκη
18.45‐19.00 Συζήτηση

19.00‐19.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος

Βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της υπερφωσφαταιμίας στη ΧΝΝ
τελικού σταδίου. Τα δεδομένα πραγματικού κόσμου με το
σουκροφερικό οξυ‐υδροξείδιο. Σ. Λιονάκη

19.30‐20.15 Τιμητική Ομιλία στη μνήμη του Καθηγητή Δ. Εμμανουήλ

Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης, Ι. Τσιαούσης, Ι. Σουγκλάκος

Η παραγωγή των ούρων είναι φιλοσοφία
Ε. Δαφνής

20.15‐21.15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Χαιρετισμοί

Βράβευση Νικόλαου Τσαπάρα
Εναρκτήρια Ομιλία
Η επίδραση των επιδημιών στην ανθρώπινη ιστορία
Κ. Λούης

21.15‐22.30 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πέμπτη 18/05/2023

09.00‐10.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΕΣ

Προεδρείο: Σ. Λιονάκη, Δ. Ξυδάκης

09.00‐09.15 Σπειραματοπάθειες σχετιζόμενες με λοιμώξεις
Α. Χαλκιά

09.15‐09.30 Νεφρική βλάβη από νεότερα φάρμακα
Ι. Πετράκης

09.30‐09.45 Αντιγόνα υπεύθυνα σπειραματοπαθειών διαγνωστική, παθογενετική
και κλινική σημασία
Μ. Στάγκου

09.45‐10.00 Νεότερες θεραπείες σε IgAN
Ε. Κάψια

10.00‐10.15 Συζήτηση

10.15-11.15 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Προεδρείο: Δ. Καρασαββίδου, Α. Φούντογλου

11.30‐12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

DEBATE ΕΙΔΙΚΩΝ: ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΥΠΘ

Προεδρείο: Κ. Στυλιανού

Ομιλητές: Ι. Γριβέας, Φ. Μακρής

12.30‐13.50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Δ. Πετράς, Ε. Κονδύλη

12.30‐12.45 Έναρξη, δόση και είδος θεραπείας αναπλήρωσης νεφρικής λειτουργίας
στη ΜΕΘ
Μ. Παπαδάκη

12.45‐13.00 Οξεία Νεφρική Βλάβη στη ΜΕΘ: επιδημιολογία, αίτια,
παθοφυσιολογία και πρόγνωση
Σ. Ρουμελιώτης

13.00‐13.15 Δυσνατριαιμία στη ΜΕΘ, προσέγγιση κατά περίπτωση
Χ. Πλέρος

13.15‐13.30 Τα χορηγούμενα υγρά ως φάρμακα
Δ. Γεωργόπουλος

13.30‐13.50 Συζήτηση

13.50‐14.35 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ TOY ΛYKOY

Προεδρείο: Γ. Λιάπης, Ε. Φράγκου

13.50‐14.10 Επαναταξινόμηση της Νεφρίτιδας του Λύκου βασιζόμενη σε νεότερα
δεδομένα. Μια πιλοτική μελέτη
Μ. Κωστοπούλου

14.10‐14.35 Η τεχνητή νοημοσύνη στη διάγνωση πρόγνωση και θεραπεία,
της νεφρίτιδας του Λύκου
Γ. Μπερτσιάς

15.35‐16.35 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Προεδρείο: Δ. Πετράς

H Χρόνια Νεφρική Νόσος και τα προγενέστερα δεδομένα από την
κατηγορία των SGLT2 αναστολέων
Κ. Στυλιανού

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος και τα νεότερα δεδομένα από την κατηγορία
των SGLT2 αναστολέων
Π. Σαραφίδης

16.35‐17.50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Προεδρείο: Ε. Ντουνούση, Ν. Καπερώνης

16.35‐16.50 Ενδοδιαλυτική Υπέρταση: επιδημιολογία, παθοφυσιολογία και
αντιμετώπιση
Φ. Ιατρίδη

16.50‐17.05 Έναρξη και Διακοπή αΜΕΑ ή ARB σε ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ:
ώρα για αναθεώρηση των οδηγιών;
Π. Γεωργιανός

17.05‐17.20 Συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή: το κλειδί για την επίτευξη
ελέγχου της πίεσης;
Α. Δαμιανάκη

17.20‐17.35 Τα διουρητικά στη χρόνια νεφρική νόσο
Ρ. Καλαϊτζίδης

17.35‐17.50 Συζήτηση

17.50‐19.05 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Προεδρείο: Δ. Παπαδοπούλου, Ι. Γριβέας

17.50‐18.10 Πολυκυστική νόσος των νεφρών: Επιδημιολογία, κλινικές εκδηλώσεις,
επιπλοκές, πρόγνωση
Β. Φιλιόπουλος

18.10‐18.30 Η κλινική σημασία της γενετικής ανάλυσης σε ασθενείς με ADPKD
Α. Ντούνι

18.30‐18.50 Ιατρείο πολυκυστικής νόσου. Η μετά Τολβαπτάνη εποχή
Γ. Τσιρπανλής

18.50‐19.05 Συζήτηση

19.05‐20.05 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ HIF (HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR):
H ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος

19.05‐19.15 Εισαγωγή
Β. Λιακόπουλος

19.15‐19.25 Προκλήσεις στη διαχείριση της αναιμίας της ΧΝΝ
Ι. Γριβέας

19.25‐19.45 Σταθεροποιητές HIF: Κλινικά δεδομένα στη διαχείριση της αναιμίας σε
ασθενείς προ‐τελικού σταδίου
Μ. Γιαννοπούλου

19.45‐20.00 Οφέλη της θεραπείας της αναιμίας της ΧΝΝ με σταθεροποιητές του
HIF σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση
Ρ. Καλαϊτζίδης

20.00‐20.05 Συζήτηση ‐ Όλοι

Παρασκευή 19/05/2023

08.20‐09.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: Δ. Πετράς, Σ. Παναγούτσος

Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας στην Ελλάδα 2012‐
2020. Δεδομένα ΥΣΕ
Γ. Μουστάκας

09.00-10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ
ΚΑΘΑΡΣΗ,ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: Ε. Βαρδάκη, Ι. Τζανάκης

10.00‐11.30 LECTURES

Chairs: D. Goumenos, P. Sarafidis

10.00‐10.30 How best to include EMPA‐KIDNEY trial results in the CKD treatment
Landscape
C. Wanner

10.30‐11.00 Cardiovascular disease in CKD: pathophysiological insights and
therapeutic options
D. Fliser

11.00‐11.30 Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment
A. Wiecek

11.50‐13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Προεδρείο: Κ. Τσιούφης, Μ. Σονικιάν

11.50‐12.05 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ΧΝΝ και ΟΝΒ: ένας θανατηφόρος
συνδυασμός;
Π. Σαραφίδης

12.05‐12.20 Κολπική μαρμαρυγή και ΧΝΝ: επιδημιολογία και θεραπεία ανάλογα με
το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας
Α. Πατριανάκος

12.20‐12.35 Καρδιακή Ανεπάρκεια σε ασθενείς με ΧΝΝ: Χρήση παλαιών και νέων
φαρμάκων ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας Μ. Μαρκέτου

12.35‐12.50 Αθηροσκληρωτική νεφραγγειακή νόσος: ώρα για αλλαγή της
θεραπευτικής αντιμετώπισης; Σ. Ζιάκκα


12.50‐13.00 Συζήτηση

13.00-14.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ –
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ


Προεδρείο: Γ. Κουτρούμπας, Φ. Μακρής

 

15.00‐16.30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16.30‐17.30 SATELLITE SYMPOSIUM ASTELLAS
SIMPLICITY THROUGH INNOVATION


Chairman: D. Goumenos


An overview of the Nobel Prize Winning HIF pathway
D. Goumenos
Roxadustat‐ Key clinical trial data
J. Barratt


From Clinical experience to clinical practice with Roxadustat
F. Strutz

17.30‐18.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ASTRA ZENECA
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης

Η έγκαιρη διαχείριση της ΧΝΝ μπορεί να κάνει τη διαφορά
Σ. Μαρινάκη

Μείωση της θνητότητας: ρεαλιστικός στόχος θεραπείας σε ασθενείς με
ΧΝΝ
Β. Λιακόπουλος

Κλινική εμπειρία πέραν του έτους με τη σύγχρονη διαχείριση της
νόσου
Ρ. Καλαϊτζίδης

 

08.00‐09.00 MEET THE EXPERT
Προεδρείο: Κ. Στυλιανού, Σ. Σταμπουλή

Η Νεφροπάθεια κολλαγόνου IV μέσα από νέο γενετικό πρίσμα, και
άλλες κληρονομικές αιτίες μικροσκοπικής αιματουρίας. Γενετικοί
μηχανισμοί και προοπτικές νέων θεραπειών
Κ. Δέλτας

09.00‐10.30 LECTURES

Chairman: E. Dounousi

09.00‐09.30 Early morning hemodynamic changes and left ventricular hypertrophy
and mortality in hemodialysis patients.

F. Mallamaci
Chairman: D. Goumenos

09.30‐10.00 Social Media and Nephrologists K. Stevens

Chairman: Aik. Papagianni
10.00‐10.30 Is the guidelines recommended sodium intake target for CKD patients
achievable? A view by the perplexed
C. Zoccali

10.30‐11.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ FARAN
IGA NEPHROPATHY: STEPS AHEAD

Προεδρείο: Δ. Γούμενος

Understanding the pathophysiology of IgA nephropathy

Μ. Παπασωτηρίου
Reassessing corticosteroids as targeted therapy in IgA nephropathy

V. Tesar

13:00‐14:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
KDIGO GUIDELINES ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡIΤΙΔΕΣ 1

Προεδρείο: Σ. Μαραγκού, Δ. Λυγερού

13.00‐13.20 Immunoglobulin A nephropathy (IgAN)/Immunoglobulin A vasculitis
(IgAV)

Ι. Κοπιδάκης

13.20‐13.40 Membranous nephropathy
Ειρ. Μακράκη

13.40‐14.00 Minimal change disease (MCD) in adults
Κ. Κίτσος‐Καλυβιανάκης

14.00‐14.15 Συζήτηση

14:15‐15:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
KDIGO GUIDELINES ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡIΤΙΔΕΣ 2
Προεδρείο: Ε. Δροσατάκη, Ν. Παπαδάκης

14.15‐14.35 Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) in adults
Ε. Παπίρης

14.35‐14.55 Infection‐related glomerulonephritis
Β. Γιωργαλλά

14.55‐15.15 Immunoglobulin‐ and complement‐mediated glomerular diseases with
a membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) pattern of injury
Σ. Παρασκευά

15.15‐15.30 Συζήτηση

15:30‐16:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3
KDIGO GUIDELINES ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡIΤΙΔΕΣ 3
Προεδρείο: Ι. Σταυρακάκη, Ζ. Αλεξάκου

15.30‐15.50 Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)‐associated vasculitis
Α. Τράπαλης

15.50‐16.10 Lupus nephritis
N. Wolff

16.10‐16.30 Anti‐glomerular basement membrane (Anti‐GBM) antibody
glomerulonephritis
Κ. Νάκη

16.30‐16.45 Συζήτηση

16.45‐17.00 Δ ΙAΛΛΕΙΜΑ

19.00‐19.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ CHIESI

Προεδρείο: Δ. Πετράς

Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στη νόσο Fabry
Κ. Στυλιανού

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2023

08.00-09.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Προεδρείο: Ε. Νταουντάκη, Σ. Ιονέσκου

09.00‐10.15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Προεδρείο: Κ. Κανταρτζή, Π. Πασαδάκης

09.00‐09.20 Νεότερες εξελίξεις στη διαχείριση των διαταραχών ασβεστίου
φωσφόρου, PTH και καλσιφύλαξης
Π. Λιαβέρη

09.20‐09.40 Ποια είναι η βέλτιστη τεχνική στην κλινική εκτίμηση του εξωκυττάριου
όγκου
Π. Κρίκη

09.40‐10.00 Πόνος Αυπνία, Κνησμός και ανήσυχα πόδια: Τα βασανιστικά
συμπτώματα της ΑΜΚ
Α. Πάσσαμ

10.00‐10.15 Συζήτηση

11.30‐12.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 

12.00‐12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ GENESIS
Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης
Νόσος Fabry: H σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και η σύγχρονη
θεραπευτική προσέγγιση
Ε. Κάψια

12.30‐13.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Προεδρείο: Π. Πατεινάκης, Χ. Σκαλιώτη

12.30‐12.50 Παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά
Χ. Γακιοπούλου

12.50‐13.10 Κλινικές εκδηλώσεις (διάγνωση από το νεφρολόγο)
Σ. Τσιάκας

13.10‐13.30 Θεραπεία και πρόγνωση
Π. Τσιριγώτης

13.30‐13.45 Συζήτηση

13.45‐14.35 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
SGLT2
Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης, Ι. Μακρυνιώτου

13.45‐14.10 Κλινικά δεδομένα νεφροπροστασίας από τους SGLT‐2 inhibitors.
The clinical evidence
Μ. Παπασωτηρίου

14.10‐14.35 Μηχανισμοί και πειραματικά δεδομένα νεφρικής προστασίας
από τους SGLT‐2 Inhibitors
Θ. Ελευθεριάδης

15.35‐16.05 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ GLAXO

Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης
Ανοσοποίηση έναντι του έρπητα ζωστήρα με το ανασυνδυασμένο
εμβόλιο
Δ.Π. Κοφτερίδης

16.05‐16.35 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ MENARINI
Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος
Νεότερα Δεδομένα στους συσχετισμούς Υπερουριχαιμίας και
Νεφρικής νόσου
Ο. Μπαλάφα

16.35‐17.50 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Προεδρείο: Γ. Μυσερλής, Γ. Τσούκα

16.35‐16.50 Ενδοκρινικές επιπλοκές σε μεταμοσχευμένους: Διαβήτης και οστική
νόσος
Ε. Λιουδάκη

16.50‐17.05 HLA απευαισθητοποίηση και ABO ασύμβατη μεταμόσχευση
Μ. Δαρεμά

17.05‐17.20 Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις μετά τη μεταμόσχευση
Δ. Μουτζούρης

17.20‐17.35 Κυτταρικές θεραπείες για αυτοάνοσες παθήσεις
N. Σκαρτσής

17.35‐17.50 Συζήτηση
38 w

 

17.50‐19.05 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
DEBATE – ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος, Α. Ανδρίκος

17.50‐18.02 Τακτική διενέργεια PET, είναι απαραίτητη ή όχι; Είναι αναγκαία και
απαραίτητη η τακτική διενέργεια PET
Ο. Μπαλάφα

Δεν είναι αναγκαία και απαραίτητη η τακτική διενέργεια PET
Χ. Δημητριάδης

18.02‐18.08 Συζήτηση

18.08‐18.20 Περιτοναϊκή Κάθαρση σε διαβητικούς, μέθοδος εκλογής ή όχι; Η
Περιτοναϊκή Κάθαρση αποτελεί μέθοδο επιλογής σε διαβητικούς
ασθενείς σε ΤΣΧΝΝ
Μ. Θεοδωρίδης

Η Περιτοναϊκή Κάθαρση αποτελεί αντένδειξη σε διαβητικούς ασθενείς
σε ΤΣΧΝΝ
Α. Καποτά

18.20‐18.26 Συζήτηση

18.26‐18.38 Η Αυτοματοποιημένη ή Συνεχής Φορητή ΠΚ είναι προτιμότερη;
Η Αυτοματοποιημένη ΠΚ υπερέχει της Συνεχούς Φορητής ΠΚ και
πρέπει να προτιμάται
Β. Βάιος

Η Συνεχής Φορητή ΠΚ υπερέχει της Αυτοματοποιημένη ΠΚ και πρέπει
να προτιμάται
Ι. Πετράκης

18.38‐18.44 Συζήτηση

18.44‐18.56 Μακρόχρονη εφαρμογή της ΠΚ: είναι εφικτή; είναι δόκιμη;
Η μακρόχρονη εφαρμογή (πάνω από τα 5έτη) της ΠΚ είναι εφικτή και
δόκιμη
Χ. Μελεξοπούλου

Η μακρόχρονη εφαρμογή (πάνω από τα 5έτη) της ΠΚ δεν είναι εφικτή
και δόκιμη
Σ. Κατσούδας

18.56‐19.05 Συζήτηση

19.05‐20.05 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ BAYER
ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
ΤΩΝ ΑΛΑΤΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ: ΝΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Προεδρείο: Δ. Πετράς, Π. Σαραφίδης

Καλωσόρισμα και εισαγωγή
Δ. Πετράς, Π. Σαραφίδης
Ανταγωνισμός υποδοχέων αλατοκορτικοειδών και νεφροπροστασία:
μηχανισμός δράσης και διαφορές στεροειδικών και μη στεροειδικών
ανταγωνιστών
Π. Σαραφίδης

Καρδιονεφρική προστασία στο διαβητικό ασθενή με χρόνια νεφρική
νόσο: μαθήματα από τη FIDELIO‐DKD και τη FIGARO‐DKD
Ε. Παπαχρήστου

Ερωτήσεις

Συμπεράσματα
Δ. Πετράς, Π. Σαραφίδης

 

09.00-10.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Προεδρείο: Ε. Κασιμάτης, Π. Κυρικλίδου

11.50‐13.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Προεδρείο: Α. Μητσιώνη, Ν. Πρίντζα

11.50‐12.05 Διαγνωστική απόδοση της γενετικής ανάλυσης στη νεφρολογία και
επιλογή του κατάλληλου γενετικού test
Ε. Πρέκα

12.05‐12.20 Παιδική υπέρταση
Σ. Σταμπουλή

12.20‐12.35 Νεφρωνόφθιση
Β. Ασκητή

12.35‐12.50 aHUS
Α. Γεωργαλής

12.50‐13.00 Συζήτηση

13.00-14.00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ –
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Προεδρείο: Π. Τσεκέ, Χ. Παλιούρας

15.00-16.30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16.30‐17.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞΗ SANOFI)
Προεδρείο‐Ομιλήτρια: Ε. Ντουνούση
Κλινική διαχείριση ασθενούς με Νόσο Fabry. Από τη διάγνωση έως τη
θεραπεία και την παρακολούθηση
Δ. Καρασαββίδου

17.00‐17.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Σ. Μαρινάκη
Εξατομικευμένη διαχείριση νεφρίτιδας του λύκου στην κλινική πράξη
Ε. Κάψια

17.30‐18.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Κ. Στυλιανού
Υποστήριξη θρέψης του αιμοκαθαιρόμενου ασθενή με σύγχρονα
παρεντερικά διαλύματα: από τη θεωρία στην πράξη!
Δ. Ξυδάκης

18.00‐18.40 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞΗ GENESIS
Η ΛΟΥΜΑΖΙΡΑΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΡΗ1 (ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΟΞΑΛΟΥΡΙΑ ΤΥΠΟΥ-1): ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προεδρείο: Α. Μητσιώνη, Κ. Στυλιανού

18.00‐18.20 Διάγνωση, κλινικές εκδηλώσεις και ιατρική διαχείριση της ΡΗ1 στην
εποχή των νέων θεραπευτικών επιλογών
Κ. Σταματέλου

18.20‐18.30 Αντιμετώπιση δύο αδερφών με ΡΗ1 στη νέα εποχή
Ε. Γκολέ

18.30‐18.40 Δύο περιπτώσεις ΡΗ1: από την κλινική διάγνωση στη γενετική
διάγνωση και την εποχή των νέων θεραπειών
Κ. Κολλιός

09.00‐10.30 LECTURES
Chair: Ι.N. Boletis, S. Marinaki

09.00‐09.30 CNI free regimens in current transplantation practice?
S. Racki

09.30‐10.00 The cardiac impact of arteriovenous fistula in kidney transplant
recipients: friend or foe?
P. Kyriazis

10.00‐10.30 Managing Patients with Failing Kidney Allograft
M. Pavlakis

10.30‐11.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ ASTRA ZENECA
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟ
Προεδρείο: Π. Σαραφίδης, Δ. Πετράς
Νεότερα δεδομένα στη σύγχρονη φαρμακευτική διαχείριση της
υπερκαλιαιμίας μέσα από την κλινική πράξη
Ι. Γριβέας

Άτυπο Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο (aHUS): καίρια σημεία στη
διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση
Ε. Ντουνούση

Οι ακάλυπτες ανάγκες των ασθενών με νεφρική νόσο έναντι της SARS‐
COV‐2 λοίμωξης
Ε. Παπαχρήστου

15.00‐20.00 NEPHROLOGY REGISTRY
15.00‐16.30 Οξεία Νεφρική Νόσος
16.30‐18.00 Χρόνια Νεφρική Νόσος
18.00‐20.00 Μεταμόσχευση