Υβριδική Εκπαίδευση Δυνατότητα Παρακολούθησης Εξ’ Αποστάσεως

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ αποτελεί ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα μελέτης σύγχρονων κλινικών και ερευνητικών θεμάτων Νεφρολογίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Ανοσοβιοχημείας, Βιοστατιστικής για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης της νεφρικής λειτουργίας και του ανοσιακού

Θεματολογία

Κλινικός τομέας

 • Κλινική Νεφρολογία
 • Μεταμόσχευση νεφρού
 • Συστηματικά, Αιματολογικά νοσήματα Ανοσολογικοί μηχανισμοί Νεφρικών Νοσημάτων
 • Επιπτώσεις της ΧΝΝ στο Ανοσιακό Σύστημα:

 Ανοσογήρανση

 Ανοσοεξάντληση

 Λοιμώξεις

 Καρδιαγγειακά νοσήματα

 Κακοήθειες

 Θεραπευτική προσέγγιση

Εργαστηριακός τομέας

 • Εργαστηριακές τεχνικές Ανοσολογίας, Βιοχημείας
 • Εφαρμογή στη Νεφρολογία

Βιολογικά Συστήματα, Βιοπληροφορική

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Βασικές αρχές Ανοσολογίας
 2. Ο ρόλος του Ανοσιακού Συστήματος σε Πρωτοπαθή και Δευτεροπαθή Νεφρικά Νοσήματα
 3. Μεταμόσχευση νεφρού
 4. Θεραπευτικές προσεγγίσεις νεφρικών νοσημάτων

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Η επίδραση της ΧΝΝ και των μεθόδων υποκτάστασης στο Ανοσιακό Σύστημα, κλινικές επιπτώσεις
 2. Μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας
 3. Μεθοδολογία της έρευνας
 4. Βιολογικά Συστήματα / Βιοπληροφορική τεχνολογία
 5. Άτλας νεφρικού ιστού, εργαλείο για την ιατρική ακριβείας

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμβολή του υποψηφίου, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα

Συμβουλευτική από το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ

Προϋποθέσεις Παρακολούθησης

Γίνονται δεκτοί φοιτητές με πτυχίο

 • Σχολών Επιστημών Υγείας
 • Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας
 • Χημείας ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο
 • Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων

Διδάσκοντες:

Διακεκριμένοι Ευρωπαίοι και Έλληνες Νεφρολόγοι, Ρευματολόγοι, Αιματολόγοι, Ανοσολόγοι

 • Δυνατότητα έναρξης Διδακτορικού
 • Δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε Ευρωπαϊκά κέντρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλινικός Τομέας  

Μαρία Στάγκου   

[email protected]      

Tηλ. 6944820624   

Εργαστηριακός Τομέας

Μαρία Νταουντάκη

[email protected]

Tηλ. 6945957637

Shopping Basket