ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

09:00-10:00 Διαλέξεις, Προεδρείο: Β. Βαργεμέζης, Κ.Χ. Σιαμόπουλος
09:00-09:30 Η αναιμία της χρόνιας νεφρικής νόσου, Γ. Μπουρίκας
09:30-10:00 Η Θεραπεία της αναιμίας της χρόνιας νεφρικής νόσου από την δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, Χ. Ιατρού

10:00-12:00 Στρογγυλό τραπέζι: Ερυθροποιητικοί Παράγοντες: Φαρμακολογικές ιδιότητες των ερυθροποιητικών παραγόντων. Διαφορές και ομοιότητες, Προεδρείο: Ν. Ντόμπρος, Α. Παπαγιάννη
10:00-10:30 Βραχείας διάρκειας δράσης, Α. Ανδρίκος, Μ. Ανδρουλάκη
10:30-11:00 Μακράς διάρκειας δράσης, X. Δημητριάδης
11:00-11:30 Aλλοι ερυθροποιητικοί παράγοντες, Σ. Παναγούτσος
11:30-12:00 Βιοπαρόμοιοι (biosimilar) ερυθροποιητικοί παράγοντες, Ε. Μανωλόπουλος

12:00-12:30   Διάλειμμα

12:30-13:30 Αντίλογοι στην  Νεφρολογία: Βιοπαρόμοιοι ερυθροποιητικοί παράγοντες. Κλινική χρήση. Υποκαθιστούν πλήρως τα πρωτότυπα φάρμακα?, Προεδρείο: Κ. Σόμπολος, Γ. Μπαμίχας
12:30-13:00 Η άποψη του Φαρμακολόγου, Δ. Κούβελας
13:00-13:30 Η άποψη του Νεφρολόγου, Δ. Πετράς

13.30-15.00    Διάλειμμα (Eλαφρύ Γεύμα)

15:00-17:00 Στρογγυλό τραπέζι: Ο ρόλος του Σιδήρου στην αντιμετώπιση της αναιμίας με ερυθροποιητικούς παράγοντες, Προεδρείο: Δ. Τσακίρης, Δ. Γαλάρης
15:00-15:30 Μεταβολισμός Σιδήρου, A. Χριστοφορίδου
15:30-16:00 Σκευάσματα Σιδήρου (πρωτότυπα, γενόσημα), τρόποι χορήγησης, έλεγχος επάρκειας, Ι. Τσουχνικάς
16:00-16:30 Νέοι δείκτες της ανεπάρκειας σιδήρου, Θ. Ελευθεριάδης
16:30-17:00 Μη αιματολογικές επιδράσεις του Σιδήρου, Μ. Τσιάτσιου

17:00-17:30 Διάλεξη, Προεδρείο: Η. Θώδης
Δυνατότητες κινητοποίησης  του ενδογενούς  Σιδήρου σε αναιμίες χρόνιων νόσων, Δ. Γαλάρης

17:30-18:00 Διάλειμμα

18:00-19:30 Στρογγυλό τραπέζι: Στόχοι και επιδράσεις των ερυθροποιητικών παραγόντων, Προεδρείο: Κ.Χ. Σιαμόπουλος, Δ. Σταματιάδης
18:00-18:30 Σταθερός αιματοκρίτης και Hb. Μπορούμε να τον πετύχουμε σε όλα τα στάδια της ΧΝΝ?, Ε. Ντουνούση
18:30-19:00 Η χορήγηση της ΕΠΟ βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία?, Ο. Μπαλάφα
19:00-19:30 Επίπτωση της ΕΠΟ στην καρδιακή λειτουργία, Κ. Παππάς

19.30-20.00 Δορυφορική ομιλία με την ευγενική χορηγία της Roche Hellas, Προεδρείο: Β. Βαργεμέζης
Η επίδραση των ESAs στο μεταβολισμό του σιδήρου, Β. Λιακόπουλος                      

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

09:00-09:30 Διάλεξη, Προεδρείο: Δ. Γούμενος
Τοξικότητα υψηλών δόσεων ερυθροποιητίνης, Α. Παπαγιάννη

09:30-11:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Νέα δεδομένα για τους ερυθροποιητικούς παράγοντες, Προεδρείο: Ν. Παπαγαλάνης, Κ. Μαυροματίδης
09:30-10:00 Οι νέοι στόχοι της θεραπείας με ερυθροποιητίνη – Αναδρομή/Αναθεωρήσεις στα Guidelines, Π. Α. Σαραφίδης
10:00-10:30 Επίδραση της ΕΠΟ στην ενδοθηλιακή λειτουργία, Ε. Φράγκου
10:30-11:00 PRCA; Που βρισκόμαστε σήμερα, E. Σπανουδάκης   

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Καρδιονεφρικό σύνδρομο, Προεδρείο: Π. Πασαδάκης, Γ. Ευστρατιάδης
11:30-12:00 Κλινική επιδημιολογία και προγνωστική σημασία του καρδιονεφρικού συνδρόμου, Δ. Τζιακάς
12:00-12:30 Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση του  καρδιονεφρικού συνδρόμου, Γ. Χαλικιάς
12:30-13:00 Η ιδιαίτερη σημασία της διόρθωσης της αναιμίας στο καρδιονεφρικό σύνδρομο: Πώς και γιατί, Ι. Γριβέας

13:00-14:30 Κλινικά παραδείγματα, Συντονιστές: Ε. Μουρβάτη, Μ. Θεοδωρίδης
Παρουσιάζοντες:
Κ. Κανταρτζή, Β. Δεβετζής, Ε. Καλογιαννίδου, Α. Ρουμελιώτης