Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017

12:00 Εγγραφές
13:00 – 14:20 Εισαγωγή στην Περιτοναϊκή Κάθαρση – Βασική Κατάρτιση
                    Συντονιστές: Α. Ανδρίκος – Μ. Ελευθερούδη
                    Εκπαίδευση και ενημέρωση των ασθενών στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μ. Οικονόμου
                    Τοποθέτηση περιτοναϊκού καθετήρα. Τεχνικές, τύποι καθετήρων, Π. Δουζδαμπάνης
                    Μετεγχειρητική φροντίδα περιτοναϊκού καθετήρα και στομίου εξόδου, Μ. Ανδρικοπούλου
                    Συζήτηση
14:20 – 15:40 Εκτίμηση Περιτοναϊκής Μεμβράνης – Υπερδιήθησης
                   Συντονιστές: Ο. Μπαλάφα – Α. Χαρδαλιάς
                   Περιτοναϊκά διαλύματα – Τεχνικές Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Χ. Γεωργίου-Νικολάου
                   Εκτίμηση και επάρκεια υπερδιήθησης, Ε. Κέγκου
                   Διαφορετικοί τύποι PET. Ποιό είναι καλύτερο και πότε να γίνεται;, Ο. Μπαλάφα
                   Συζήτηση
16:20 – 17:40 Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΑΠΚ) – Λειτουργία Μηχανήματος (Cycler)
                   Συντονιστές: Μ. Θεοδωρίδης – Μ. Βλασακάκη
                   Λειτουργία και συναγερμοί (signals) μηχανημάτων ΑΠΚ, Μ. Καλαϊτζή
                   Εκπαίδευση – Παρακολούθηση ασθενούς ΑΠΚ, Ε. Μπαμπίδου
                   Συνταγογράφηση κατάλληλης θεραπείας για ΑΠΚ, Μ. Θεοδωρίδης
                   Συζήτηση
17:40 – 19:00 Εκτίμηση Θρεπτικής Κατάστασης Aσθενούς σε Περιτοναϊκή Κάθαρση
                    Συντονιστές: Κ. Περάκης – Α. Μαρκάκη
                    Αξιολόγηση θρέψης Περιτοναϊκής Κάθαρσης ασθενούς – Πρόσφατες εξελίξεις, Α. Μαρκάκη
                    Πρωτεΐνες και κατάλληλες δίαιτες στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Κ. Κυριακίδη – Α. Πυλαρινού
                    Συμπληρώματα διατροφής στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Σ. Στρατάκης
                    Συζήτηση
19:00 – 19:30 Διάλεξη
                   Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη – Π. Τσούγια
                   Ασθενής – Νοσηλευτής Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Μία σχέση ζωής, Μ. Ελευθερούδη
19:45 Τελετή Έναρξης
         Χαιρετισμοί
         Εναρκτήρια Διάλεξη
         Ιστορία της Περιτοναϊκής Κάθαρσης στην Ελλάδα, Ν. Ντόμπρος
            

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017


07:30 – 08:30 Expert Session – Περιπτώσεις Ασθενών με Προβλήματα Υπερδιήθησης.
                   Μη Συμμορφούμενος Ασθενής
                   Β. Μαργέλλος, Γ. Τσιρπανλής, Σ. Κατσούδας, Β. Λιακόπουλος
08:30 – 09:45 Ο Ρόλος της Περιτοναϊκής Μεμβράνης
                   Συντονιστές: Π. Πασαδάκης – Αικ. Παπαγιάννη
                   Βασική φυσιολογία Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Υδατοπορίνες, Σ. Ζαρογιάννης
                   Κυτταρικά στοιχεία και δείκτες της Περιτοναϊκής Μεμβράνης, Δ. Μπαχαράκη
                   Επαρκής συνταγογράφηση Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Ο ρόλος του Kt/V, Σ. Παναγούτσος
09:45 – 10:15 Διάλεξη
                    Προεδρείο: Ι. Στεφανίδης
                    Κλινική συσχέτιση των μεταβολών της Περιτοναϊκής Μεμβράνης, Κ. Φουρτούνας
10:45 – 12:00 Διαχείριση του Όγκου & Νa στην Περιτοναϊκή Κάθαρση
                   Συντονιστές: Κ. Μαυροματίδης – Δ. Πετράς
                   Πως αξιολογείται η υδατική κατάσταση του ασθενή σε Περιτοναϊκή Κάθαρση, Ο. Μπαλάφα
                   Διατήρηση της υπολειμματικής νεφρικής λειτουργίας, Α. Σταυρουλόπουλος
                   Στρατηγικές μεγιστοποίησης της υπερδιήθησης, Π. Κρίκη
12:00 – 12:30 Διάλεξη
                    Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης
                    Επιδράσεις του περιτοναϊκού διαλύματος στην Περιτοναϊκή Μεμβράνη – Νεώτερα διαλύματα, Μ. Θεοδωρίδης
12:30 – 14:00 Συχνές Ερωτήσεις στην Περιτοναϊκή Κάθαρση (By the PD Book 2016)
                    Συντονιστές: Μ. Ελευθερούδη, Ε. Μιλτσακάκη, Ο. Μπαλάφα, Μ. Θεοδωρίδης
15:00 – 16:30 Πρακτική Εκπαίδευση
                    Συντονιστές: Μ. Ελευθερούδη – Β. Λαγκάζαλη
                    Εφαρμογή PET, Ε. Κύρογλου, Α. Καραφέρη
                    Εφαρμογή ΒΙΑ, Τ. Μασαούτης, Γ. Τσιάμης
                    Εφαρμογή Kt/V, Δ. Χανιωτάκη
16:30 – 17:45 Επίμαχες Θέσεις στην Περιτοναϊκή Κάθαρση. Βαθμολόγηση των Αποδείξεων
                    Συντονιστές: Γ. Ευστρατιάδης – Η. Μπαλάσκας
                    Με τι είναι καλύτερο να αρχίσουμε: ΣΦΠΚ ή ΑΠΚ;, Ε. Ντουνούση
                    Μπορούμε να βελτιώσουμε την Περιτοναϊκή Κάθαρση με μοντελοποίηση;, Σ. Κατσούδας
                    Υπάρχουν χρονικά όρια εφαρμογής της Περιτοναϊκής Κάθαρσης;, Χ. Δημητριάδης
17:45 – 19:00 Επιλογή Κατάλληλης Μεθόδου Υποκατάστασης. Επιβίωση
                    Συντονιστές: Χ. Συργκάνης – Π. Σαραφίδης
                    Κριτήρια επιλογής μεθόδου υποκατάστασης, Π. Μαλινδρέτος
                    Παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των ασθενών και της τεχνικής της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Ε. Μητσόπουλος
                    Η επίδραση του τύπου περιτοναϊκής διαπερατότητας στην επιβίωση ασθενών σε Περιτοναϊκή Κάθαρση, Δ. Μακρίδης
19:30 – 20:30 Δορυφορικό Συμπόσιο – Μια νέα προσέγγιση στην ΑΠΚ
                    Συντονιστές: Π. Πασαδάκης – Ι.Ν. Μπολέτης
                    Γιατί παρατηρείται βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων στην Περιτοναϊκή Κάθαρση τις τελευταίες δεκαετίες;, Ο. Μπαλάφα
                    Μια διαφορετική ΑΠΚ θεραπεία: Κλινικά οφέλη για τον ασθενή, Β. Λιακόπουλος
                    Remote monitoring offers clinical and organizational improvements, R. Hamer

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017


07:30 – 08:30 Expert Session – Περιπτώσεις Ασθενών με Αποτυχία Εφαρμογής Περιτοναϊκής Κάθαρσης
                    Α. Ανδρίκος, Κ. Φουρτούνας, Κ. Περάκης, Χ. Δημητριάδης
08:30 – 09:45 Περιτοναϊκή Κάθαρση σε Ειδικές Περιπτώσεις
                    Συντονιστές: Φ. Παπαχρήστου – Μ. Καλιεντζίδου
                    Οξεία – Επείγουσα Περιτοναϊκή Κάθαρση, Β. Λιακόπουλος
                    Περιτοναϊκή Κάθαρση σε ειδικούς πληθυσμούς, Χ. Σκαλιώτη
                    Περιτοναϊκή Κάθαρση σε σοβαρή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, Α. Γεωργουλίδου
09:45 – 10:15 Διάλεξη
                    Προεδρείο: Δ. Γούμενος
                    ISPD Peritonitis recommendations 2016 update on prevention and treatment, Ε. Παπαχρήστου
10:45 – 12:00 Επίμαχες Θέσεις στην Περιτοναϊκή Κάθαρση. Βαθμολόγηση των Αποδείξεων
                    Συντονιστές: Β. Μαργέλλος – Φ. Παπουλίδου
                    Επίδραση του κέντρου στην επιτυχία-αποτυχία της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Μ. Ανδρουλάκη
                    Εξατομίκευση Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Υπάρχουν περιορισμοί;, Γ. Τσούκα
                    Ο ρόλος της Περιτοναϊκής Κάθαρσης στη μεταμόσχευση νεφρού, Χ. Μελεξοπούλου
12:00 – 12:30 Διάλεξη
                    Προεδρείο: Χ. Ιατρού
                    Σύνδρομο εξάντλησης πρωτεϊνών και ενέργειας, Γ. Τσιρπανλής
12:30 – 13:45 Κλινικές Επιπλοκές
                    Συντονιστές: Δ. Παπαδοπούλου – Φ. Χριστίδου
                    Περιτονίτις. Αντιμετώπιση λοιμωδών επιπλοκών, Π. Παγκίδης
                    Σκληρυντική Περιτονίτιδα, Κ. Στυλιανού
                    Πως και πότε σχεδιάζουμε τη μετάβαση στην αιμοκάθαρση, Δ. Χατζηγιαννακός
15:00 – 16:30 Πρακτική Εκπαίδευση στην Τοποθέτηση Περιτοναϊκού Καθετήρα
                    Συντονιστές: Η. Θώδης – Ι. Γριβέας
                    Χειρουργική τοποθέτηση, Ν. Αντωνιάδης
                    Διαδερμική (trocar), Σ. Ρουμελιώτης
                    Περιτοναϊοσκοπικά, Γ. Αντωνιάδη
16:30 – 17:20 Θεραπευτικές Ιδιαιτερότητες στην Αντιμετώπιση Ασθενών σε Περιτοναϊκή Κάθαρση
                    Συντονιστές: Δ. Βλαχάκος – Θ. Αποστόλου
                    Θεραπεία της έλλειψης σιδήρου σε ασθενείς σε Περιτοναϊκή Κάθαρση, Γ. Κουτρούμπας
                    Συνδυαστική θεραπεία (Grazoprevir plus Elbasvir) HCV ασθενών με ΧΝΝ σταδίου 4-5, Μ. Ταμπάκη
17:45 – 18:15 Διάλεξη
                    Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη
                    Mύθοι στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Χ. Δημητριάδης
18:15 – 19:30 Μελέτες στην Περιτοναϊκή Κάθαρση
                   Συντονιστές: Ι. Κυριαζής – Β. Λιακόπουλος
                   The Peritoneal Dialysis outcomes and practice pattern study (PDOPPS), Χ. Πλέρος
                   Evaluating the effect of a biocompatible PD solution on Residual Renal Function, Κ. Ψούνης
                   Πολυκεντρικές μελέτες ασθενών σε Περιτοναϊκή Κάθαρση. Ελληνικό μητρώο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Π. Τσεκέ
19:30 – 19:45 Συμπεράσματα
                   Π. Πασαδάκης – Χ. Δημητριάδης