Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015


17:00-21:00 Εγγραφές
17:00-17:20 Έναρξη Εργασιών
17:20-19:40 Η Ένταξη Ασθενούς στην Περιτοναϊκή Κάθαρση
                 Προεδρείο: K. Περάκης – Ν. Νικολακάκης
                 Επιλογή Ασθενούς, Χρόνος Ένταξης στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, M. Τζανακάκης
                 Η Θέση του Νεφρολόγου και η Στάση του Ασθενή Απέναντι στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Ε. Μαραγκάκη
                 Τοποθέτηση Περιτοναϊκού Καθετήρα (Τύπος,Τεχνικές, Πλεονεκτήματα), K. Στυλιανού
                 Σύγκριση Αιμοκάθαρσης και Περιτοναϊκής Κάθαρσης. Επιβίωση, Χ. Δημητριάδης
                 Κόστος, K. Ιωάννου
                 Η Περιτοναϊκή Κάθαρση. Παρόν και Μέλλον. Δυνατότητες και Προοπτικές Εφαρμογής ΠΚ στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Διεθνής και Ελληνική Εεμπειρία, Α. Ανδρίκος & A. Φούντογλου
                 Συζήτηση
19:40-20:30 Εναρκτήρια Τελετή
                 Χαιρετισμοί
                 Προεδρείο: Ε. Δαφνής
                 Επιστημονική Έρευνα: Προϋπόθεση για Υγιή Ανάπτυξη, Ε. Οικονόμου
20:30-21:30 Εναρκτήρια Δεξίωση
22:00 Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με τον Ross Daly

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015


09:00-10:30 Εκτίμηση Λειτουργικότητας της Περιτοναϊκής Μεμβράνης
                 Προεδρείο: Α. Ανδρίκος – Ε. Γράψα
                 Φυσιολογία της Περιτοναϊκής Μεταφοράς, Ο. Μπαλάφα
                 Μεταβολές της Περιτοναϊκής Μεμβράνης στην Περιτοναϊκή Κάθαρση και Κλινικές Επιπτώσεις, Μ. Ανδρουλάκη
                 Έλεγχος Λειτουργίας της Περιτοναϊκής Μεμβράνης – Πώς, Πότε, Γιατί ;, Φ. Ζάρζουλας
                 Βιοδείκτες στο Περιτοναϊκό Διάλυμα και Εκτίμηση των Μορφολογικών και Λειτουργικών Διαταραχών της Περιτοναϊκής Μεμβράνης, Β. Ζαββός
                 Συζήτηση
10:30-11:20 Συνταγογράφηση Περιτοναϊκής Κάθαρσης
                 Προεδρείο: Ι. Ν. Μπολέτης – Σ. Κατσούδας
                 Βασικές Αρχές, Υπολειμματική Νεφρική Λειτουργία, Σ. Κατσούδας
                 Eπιλογή Μεθόδου (CAPD, APD, IPD), Β. Μαργέλλος
                 Συζήτηση
11:20-11:50 Διάλειμμα Καφέ
11:50-13:00 Εκτίμηση της Επάρκειας Κάθαρσης και Όγκου
                 Προεδρείο: Π. Πασαδάκης – Κ. Μαυροματίδης
                 Εκτίμηση Επάρκειας Κάθαρσης: Πώς (Κt/V, ClCr), Πότε (οδηγίες), Μ. Θεοδωρίδης
                 Τρόποι Αξιολόγησης του Εξωκυττάριου Όγκου (Κλινικά, Bioimpedance & Ultrasound), Π. Κρίκη
                 Διαταραχές της Oμοιόστασης του Nατρίου στην Περιτοναϊκή Kάθαρση, Χ. Δημητριάδης
                 Συζήτηση
13:00-14:30 Συζήτηση Περιστατικών: Συνταγογράφηση Κάθαρσης
                 Υπεύθυνος – Οργάνωση: Μ. Θεοδωρίδης
                     Σχολιαστές: Α. Ανδρίκος, Ο. Μπαλάφα, Σ. Κατσούδας
                    
Με την ευγενική χορηγία της BAXTER
14:30-15:30 Ελαφρύ Γεύμα
15:30-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή
17:00-18:30 Η Νοσηλευτική Παρέμβαση στη Βελτίωση της Ποιότητα Ζωής Ασθενών υπό Περιτοναϊκή Κάθαρση
                 Προεδρείο: Ε. Κέγκου – Μ. Οικονόμου
                 Οργανωτική Δομή και Ανάπτυξη μιας Μονάδας Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α. Μπούσδα
                 Εκπαίδευση Ασθενών υπό CAPD και APD – Η Αναγκαιότητα στην Επανεκπαίδευση Ασθενών, Α. Χαρδαλιάς
                 Ο Νοσηλευτής Νεφρολογίας απέναντι στις Ψυχικές Διαταραχές των Ασθενών της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, M. Οικονόμου
                 Οι Διαιτητικές Παρεμβάσεις στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Α. Μαρκάκη
                 Συζήτηση
18:30-19:10 Περιτοναϊκά Διαλύματα
                 Προεδρείο: Β. Λιακόπουλος – Ο. Μπαλάφα
                 Διαλύματα Περιτοναϊκής Κάθαρσης (Είδη, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα), Δ. Διβάνης
                 Υπάρχει Όφελος από τη Χρήση των Νέων Διαλυμάτων;, Κ. Λειβαδίτης
                 Συζήτηση
19:10-19:40 Δορυφορικό Συμπόσιο
                 Προεδρείο: Γ. Τσιρπανλής
                 Αντιμετώπιση Αναιμίας σε Ασθενείς υπό Περιτοναϊκή Κάθαρση: Ο Ρόλος της Darbepoetin A, B. Λιακόπουλος
                 Με την ευγενική χορηγία της AMGEN
            

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015


09:00-10:10 Λοιμώδεις Επιπλοκές στην Περιτοναϊκή Κάθαρση. Περιτονίτιδα, Λοίμωξη Στομίου Εξόδου / Σήραγγας
                 Προεδρείο: Β. Μαργέλλος – K. Στυλιανού
                 Ορισμοί, Διάγνωση, Συχνότητα, Μικροβιολογία, Κ. Ψούνης
                 Αντιμετώπιση / Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, Χ. Σκαλιώτη
                 Επίπτωση στην Επιβίωση Ασθενών και Μεθόδου, Πρόληψη, Χ. Πλέρος
                 Συζήτηση
10:10-11:40 Μη Λοιμώδεις Επιπλοκές στην Περιτοναϊκή Κάθαρση
                 Προεδρείο: Γ. Τσιρπανλής – Μ. Καλιεντζίδου
                 Σχετιζόμενες με τον Καθετήρα, Ν. Σωτηρακόπουλος
                 Μη Σχετιζόμενες με τον Καθετήρα, Μ. Καλιεντζίδου
                 Σκληρυντική Περιτονίτιδα, α. Επίπτωση Παθογένεια, Παράγοντες Κινδύνου, Γ. Τσιρπανλής
                                                    β. Θεραπεία, Πρόληψη, Προοπτικές, Ε. Ντουνούση
                 Συζήτηση
11:40-12:00 Διάλειμμα Καφέ
12:00-13:10 Περιτοναϊκή Κάθαρση σε Ειδικές Ομάδες Ασθενών
                 Προεδρείο: Η. Θώδης – Φ. Παπαχρήστου
                 Η Περιτοναϊκή Κάθαρση σε Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιονεφρικό Σύνδρομο, Α. Ρουμελιώτης
                 Η Περιτοναϊκή Κάθαρση σε Παιδιά, Ν. Πρίντζα
                 Η Περιτοναϊκή Κάθαρση σε Υπερήλικες, Φ. Χριστίδου
                 Συζήτηση
13:10-14:40 Συζήτηση Περιστατικών: Έξοδος από τη Μέθοδο (DROPOUT)
                 Υπεύθυνος – Οργάνωση: Χ. Δημητριάδης
                 Σχολιαστές: Π. Πασαδάκης, Β. Μαργέλλος, Γ. Τσιρπανλής
                 Με την ευγενική χορηγία της MEDIPRIME
14:40-15:30 Ελαφρύ Γεύμα
15:30-16:45 Εφαρμοσμένα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα σε Μονάδες Περιτοναϊκής Κάθαρσης στην Ελλάδα και την Κύπρο
                 Προεδρείο: Π. Τσούγια – Π. Nτζιλέπη
                 Ο Ρόλος της Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής στην Εξασφάλιση Ποιοτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Δ. Χανιωτάκη
                 Εφαρμοσμένα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα Περιτοναϊκής Κάθαρσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, Α. Τζανάκη
                 Αξιολόγηση – Συμπεράσματα των Εφαρμοσμένων Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μ.-Ε. Ανδρουλάκη
                 Σχολιασμός – Συζήτηση, Μ. Ελευθερούδη
16:45-18:30 Ολιστική Αντιμέτωπη Του Ασθενούς στην Περιτοναϊκή Κάθαρση, Συνοδός Νοσηρότητα
                 Προεδρείο: Δ. Γούμενος – Γ. Τσιρπανλής
                 Μεταμόσχευση, Χ. Μελεξοπούλου
                 Οστεοδυστροφία, Ε. Παπαχρήστου
                 Αναιμία, Π. Παπαδάκη
                 Διαταραχές Θρέψης, Φ. Αλεβυζάκη
                 Υπέρταση, Σακχαρώδης Διαβήτης, Καρδιαγγειακός Κίνδυνος, Σ. Μητσόπουλος
                 Συζήτηση
18:30 Συμπεράσματα – Λήξη Εργασιών
        E. Δαφνής