Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

17.00-18.00 Απεικονιστικές μέθοδοι νεφρών – νεφρικών αγγείων
Συντονιστές: Β. Βαργεμέζης, Π. Πρασόπουλος


17.00-17.20 Γενική επισκόπηση των μεθόδων: Απλή ΝΟΚ–Αξονική τομογραφία – Μαγνητική τομογραφία, Β. Σουφτάς
17.20-17.50 U/S νεφρών – Doppler νεφρικών αγγείων (RI), Σ. Δευτεραίος
17.50-18.00 Σχόλια, K.X. Σιαμόπουλος

18.00-18.45 Σύγχρονες μέθοδοι απεικόνισης (Αξονική – Μαγνητική Τομογραφία)
Συντονιστές: Μ. Αργυροπούλου, Κ. Μαυροματίδης


18.00-18.15 Αρχές των μεθόδων, Λ. Αστρακάς
18.15-18.25 Αξονική τομογραφία (ενδείξεις – αντενδείξεις), Χρ. Παπαδόπουλος
18.25-18.35 Μαγνητική Τομογραφία (ενδείξεις – αντενδείξεις), Α. Τσίλη

18.35-18.45 Περιπτώσεις – παραδείγματα

19.15-20.00 Προεδρείο: Ν. Αφεντάκης
Οξεία νεφρική βλάβη και χρόνια νεφρική νόσος: αλγόριθμος απεικονιστικών εξετάσεων, Α. Τσίλη

20.00-21.00 Στένωση νεφρικής αρτηρίας: αλγόριθμος απεικονιστικών εξετάσεων
Συντονιστές: Δ. Σιαμπλής, Α. Παπαγιάννη


20.00-20.25 Doppler – Αξονική αγγειογραφία – Μαγνητική αγγειογραφία, Α. Σολωμού
20.25-20.50 Κλασική αγγειογραφία νεφρικών αγγείων Τοποθέτηση stent στις νεφρικές αρτηρίες, Δ. Καρναμπατίδης
20.50-21.00 Σχόλια, H. Θώδης

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

08.45-10.00 Απεικόνιση επιπλοκών της ΧΝΝ στον τεχνητό νεφρό και στην περιτοναϊκή κάθαρση
Συντονιστές: Π. Πασαδάκης, Θ. Αποστόλου


08.45-09.05 Αρτηριοφλεβική αναστόμωση: εκτίμηση λειτουργίας και διορθωτικές παρεμβάσεις, Στ. Παναγούτσος
09.05-09.25 Οστικός έλεγχος – απεικόνιση μαλακών μορίων – επασβεστώσεις αγγείων, N. Κουρκουτσάκης
09.25-09.45 Οστική νόσος – ευρήματα βιοψίας οστού, Δ. Οικονομίδου
09.45-09.55 Σχόλια, Ε. Παπαχρήστου
09.55-10.00 Συζήτηση

10.00-11.00 Απεικόνιση νεφρικού μοσχεύματος και επιπλοκές
Συντονιστές: Μ. Μήτσης, Χ. Παππάς


10.00-10.20 Αξονική τομογραφία στον προεγχειρητικό έλεγχο δοτών νεφρικού μοσχεύματος, Χρ. Παπαδόπουλος
10.20-10.40 U/S ασθενών μετά από μεταμόσχευση νεφρού στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, Π. Παππάς
10.40-10.50 Περιπτώσεις – παραδείγματα
10.50-11.00 Σχόλια, Γ. Ζαββός

11.30-13.00 Εκτίμηση και θεραπεία καρδιαγγειακής συνοσηρότητας
Συντονιστές: Χρ. Ιατρού, Κ. Κατωπόδης


11.30-11.50 Αρτηριακή σκληρία (PWV), Ρ. Καλαϊτζίδης
11.50-12.00 Πάχος μυϊκού τοιχώματος καρωτίδας (ΙΜΤ), Δ. Νίκας
12.00-12.20 Αγγειογραφία στεφανιαίων (CT-MRI) – stents, Δ. Νίκας
12.20-12.45 Ανθιστάμενη υπέρταση – Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών, Π. ΣαραφίδηςΣτ. Σπηλιόπουλος
12.45-13.00 Συζήτηση

13.00-14.00 Μέθοδοι λειτουργικής – ανατομικής απεικόνισης
Προεδρείο: Ν. Ντόμπρος


13.00-13.50 Ρυθμός σπειραματικής διήθησης – Στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών – Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών – Απεικόνιση παραθυρεοειδών – DEXA, Α. Φωτόπουλος
13.50-14.00 Συζήτηση

17.30- 18.30 Βιοψία Νεφρού
Συντονιστές: Ι. Μπολέτης, Δ. Γούμενος


17.30-17.50 Ενδείξεις, αντενδείξεις, αναγκαιότητα της διάγνωσης, Σ. Μαρινάκη
17.50-18.10 Λήψη νεφρικού ιστού, Γ. Μουστάκας
18.10-18.30 Μέθοδοι παρασκευής και διαχείρισης του νεφρικού ιστού, επάρκεια δείγματος, Ε. Λάμπρη

19.00-21.00 Σπειραματονεφρίτιδες – Διάμεσες νεφροπάθειες – Νεφροπάθεια του μοσχεύματος
Περιπτώσεις – παραδείγματα
Γ. ΛιάπηςΈ. Ιωακείμ, Ε. Λάμπρη, Ε. Μπαλάση

Παρουσίαση περιστατικών
Quiz