Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013


17.00-18.00 Απεικονιστικές μέθοδοι νεφρών – νεφρικών αγγείων
Συντονιστές: Β. Βαργεμέζης, Π. Πρασόπουλος

17.00-17.20 U/S νεφρών – Doppler νεφρικών αγγείων (RI), Σ. Δευτεραίος
17.50-18.00 Αρχές των μεθόδων, Λ. Αστρακάς
18.15-18.25 Μαγνητική Τομογραφία (ενδείξεις – αντενδείξεις), Α. Τσίλη

18.35-18.45 Περιπτώσεις – παραδείγματα

19.15-20.00 Προεδρείο: Ν. Αφεντάκης
Doppler – Αξονική αγγειογραφία – Μαγνητική αγγειογραφία, Α. Σολωμού
20.25-20.50 Σχόλια, H. Θώδης

 

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013


08.45-10.00 Απεικόνιση επιπλοκών της ΧΝΝ στον τεχνητό νεφρό και στην περιτοναϊκή κάθαρση
Συντονιστές: Π. Πασαδάκης, Θ. Αποστόλου

08.45-09.05 Οστικός έλεγχος – απεικόνιση μαλακών μορίων – επασβεστώσεις αγγείων, N. Κουρκουτσάκης
09.25-09.45 Σχόλια, Ε. Παπαχρήστου
09.55-10.00 Συζήτηση

10.00-11.00 Απεικόνιση νεφρικού μοσχεύματος και επιπλοκές
Συντονιστές: Μ. Μήτσης, Χ. Παππάς

10.00-10.20 U/S ασθενών μετά από μεταμόσχευση νεφρού στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, Π. Παππάς
10.40-10.50 Περιπτώσεις – παραδείγματα
10.50-11.00 Αρτηριακή σκληρία (PWV), Ρ. Καλαϊτζίδης
11.50-12.00 Αγγειογραφία στεφανιαίων (CT-MRI) – stents, Δ. Νίκας
12.20-12.45 Ανθιστάμενη υπέρταση – Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών, Στ. Σπηλιόπουλος
12.45-13.00 Συζήτηση

13.00-14.00 Μέθοδοι λειτουργικής – ανατομικής απεικόνισης
Προεδρείο: Ν. Ντόμπρος

13.00-13.50 Ενδείξεις, αντενδείξεις, αναγκαιότητα της διάγνωσης, Σ. Μαρινάκη
17.50-18.10 Μέθοδοι παρασκευής και διαχείρισης του νεφρικού ιστού, επάρκεια δείγματος, Ε. Λάμπρη

19.00-21.00 Σπειραματονεφρίτιδες – Διάμεσες νεφροπάθειες – Νεφροπάθεια του μοσχεύματος
Περιπτώσεις – παραδείγματα
Έ. Ιωακείμ, Ε. Λάμπρη, Ε. Μπαλάση

Παρουσίαση περιστατικών
Quiz