Η Μ.Χ.Α «DREAVIA HD M.A.E.» στο Λουτράκι Κορινθίας ζητάει Ιατρό με ειδικότητα Νεφρολόγου για μόνιμη συνεργασία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοι/κό Διευθυντή της μονάδας κ. Κωτούλα Θωμά στα 

τηλέφωνα:

• 2744069520-21
• 6974077322

Shopping Basket