Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει προκηρύξει αριθμό θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών στις βαθμίδες Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή.

Επισυνάπτεται αντίγραφο της προκήρυξης για εύκολη αναφορά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 24η Ιουλίου 2023.

Παράκληση της Ιατρικής Σχολής είναι όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για τις προκηρυγμένες θέσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

PDF
Shopping Basket