“Ζητείται Νεφρολόγος, για μόνιμη καθημερινή εργασία στη   

Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΙΩΝΙΟ Πειραιά  

Στοιχεία επικοινωνίας :

Τηλέφωνο : 6944357435 

Shopping Basket