ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα» 2024 – 2025

Στις 19 Απριλίου 2024 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα»
Από την Αναισθησιολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Ψυχοκοινωνικής Κατεύθυνσης καθώς και σε πτυχιούχους λοιπών συναφών
με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους, ηλεκτρονικά εδώ: [email protected] ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ:
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα”
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δ/νση: Ισόγειο, Γραφείο Α.102γ
Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 415 00, Λάρισα
T. 2410685724

Shopping Basket