Μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης στη Μύκονο αναζητεί ιατρό Νεφρολόγο

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
  • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  • Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου
  • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο
  • Προϋπηρεσία 2 ετών από την απόκτηση ειδικότητας
  • Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας, αξιοπιστία και υπευθυνότητα

 

Προσφέρονται

Σύγχρονο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.

Άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

Άριστες εγκαταστάσεις

 

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Η διαχείριση των βιογραφικών γίνεται με βάση τις αρχές διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.

Shopping Basket