1η Επιστημονική Εκδήλωση και 1ος Κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων: «Μαθαίνω την Επεμβατική Νεφρολογία: Εκπαίδευση στη χαρτογράφηση των αγγείων»

Στα πλαίσια της 1ης Επιστημονικής Εκδήλωσης και 1ου Κύκλου εκπαιδευτικών εργαστηρίων: «Μαθαίνω την Επεμβατική Νεφρολογία: Εκπαίδευση στη χαρτογράφηση των αγγείων», η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο έρευνας και εφαρμογών ουροποιογεννητικού συστήματος σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στις 19 και 20 Απριλίου 2024 στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη, παρακαλούμε όπως βρείτε επισυναπτόμενη την Αφίσα της εκδήλωσης ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας προς ενημέρωση των μελών σας.

Παρακάτω παραθέτουμε συνοπτικά τις γενικές πληροφορίες της εκδήλωσης:
1η Επιστημονική Εκδήλωση και 1ος Κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων: «Μαθαίνω την Επεμβατική Νεφρολογία: Εκπαίδευση στη χαρτογράφηση των αγγείων»
Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 19 και 20 Απριλίου 2024
Διοργάνωση: Ινστιτούτο έρευνας και εφαρμογών ουροποιογεννητικού συστήματος σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/microsites/nephrology2024/
Email: [email protected]

Shopping Basket