Το Σεμινάριο "Νεφρός και Τρίτη Ηλικία" πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2008 στα πλαίσια της 76ης Επιστημονικής Συνάντησης της ΕΝΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE, Θεσ/κη)  


Παρουσιάσεις ομιλητών