Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022


I. Κληρονομικά και συγγενή νοσήματα στη νεφρολογία – παρουσίαση περιστατικών
15:00 – 17:00 Προεδρείο: Δ. Γούμενος, Α. Μητσιώνη
15:00 – 15:20 Βασικές γενετικές έννοιες: έλεγχος του DNA και γονιδιακή έκφραση, Α. Σερτεδάκη
15:20 – 15:40 Οικογενής Μεσογειακός πυρετός-Αμυλοείδωση, Ν. Πρίντζα
15:40 – 16:00 Μυελώδης Σπογγοειδής Νεφρός, M. Παπασωτηρίου
16:00 – 16:20 Κυστεουρητηρική παλινδρόμηση, Σ. Σταμπουλή

17:00 – 19:40 Προεδρείο: Α. Παπαγιάννη – Δ. Πετράς
17:00 – 17:20 Σύνδρομο Alport ,Α. Φούντογλου
17:20 – 17:40 Oικογενής IgA νεφροπάθεια, Ε. Σαμπάνη
17:40 – 18:00 Οζώδης Σκλήρυνση – Διάγνωση – Θεραπεία, Ρ. Καλαϊτζίδης
18:00 – 18:30 Παρουσίαση περιστατικών οζώδους σκλήρυνσης, Ε. Πέλλα
18:30 – 18:50 Συγγενή νοσήματα νεφρού με διαταραχές Καλίου – Διάγνωση – Θεραπευτική αντιμετώπιση, Π. Κρίκη
18:50 – 19:20 Παρουσίαση περιστατικών, Κ. Στυλιανού
19:20 – 19:40 Αυτοσωμική Επικρατούσα Διαμεσοσωληναριακή Νεφροπάθεια MUC1 – Διαγνωστική, κλινική και θεραπευτική προσέγγιση, Γ. Παπαγρηγορίου

20:30 – 21:00 Τιμητική ομιλία
Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης, Π. Πασαδάκης
Προκλήσεις της αλληλούχισης του γονιδιώματος (Whole Exome Sequencing) και μελέτες συσχέτισης για αναζήτηση γενετικών τροποποιητών. Η περίπτωσης της νεφροπάθειας λεπτής βασικής μεμβράνης, Κωνσταντίνος Δέλτας

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022


IΙ. Κληρονομικά και συγγενή νοσήματα στη νεφρολογία – παρουσίαση περιστατικών
09:00 – 10:30 Προεδρείο: Σ. Παναγούτσος, Θ. Ελευθεριάδης

09:00 – 09:20 Κληρονομικές παθήσεις του Νεφρού: από το Εργαστήριο στην Κλινική, Ε.-Μ. Πάντου
09:20 – 09:40 Η γονιδιακή έκφραση ως οδηγός για την ανάπτυξη νέων θεραπειών στις σπειραματικές παθήσεις, Ε. Φράγκου
09:40 – 10:00 Διαταραχές συμπληρώματος συγγενούς αιτιολογίας, Β. Ασκητή
10:00 – 10:20 Κληρονομική Εστιακή Τμηματική Σπειραματοσκλήρυνση, Γ. Μαλακασιώτη

1:00 – 13:00 Προεδρείο: Σ. Μαρινάκη, Γ. Μουστάκας
11:00 – 11:20 Οικογενής νεφρoνώφθιση – Ciliopathies, Σ. Λιονάκη
11:20 – 11:40 Πολυκυστική νόσος των νεφρών με αυτοσωματικό επικρατούντα και υπολειπόμενο χαρακτήρα. Κλινικές εκδηλώσεις Διάγνωση, Χ. Μελεξοπούλου
11:40 – 12:10 Θεραπευτική αντιμετώπιση – Κλινικά παραδείγματα, Β. Φιλιόππουλος
12:10 – 12:30 Νόσος του Fabry, Α. Ανδρίκος
12.30 – 13:00 Κλινικά παραδείγματα ν. Fabry, Ε. Ντουνούση