Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
9:00-10:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Μεταμόσχευση νεφρού (Ι)
Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη, Γ. Μυσερλής
Υπάρχει βελτίωση στη μακροχρόνια λειτουργία του μοσχεύματος;, Μ. Κουκουλάκη , PDF
Το μεταβαλλόμενο τοπίο στα αίτια θανάτου του λήπτη νεφρικού μοσχεύματος, Κ. Κολοβού
, PDF
Συμμόρφωση με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία και μεσολαβούμενη από αντισώματα απόρριψη, Γ. Τσούκα , PDF

10:15-10:45 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Τεντολούρης, Β. Παπανικολάου
Μεταμόσχευση παγκρέατος, Ι. Λουκόπουλος
, PDF 


10:45-11:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ρ. Καλαϊτζίδης
Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας, Ε. Ντουνούση
, PDF

11:30-12:45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Μεταμόσχευση νεφρού (ΙΙ)
Προεδρείο: Δ. Γούμενος, Ευστρ. Κασιμάτης
Ζώντες δότες – ειδικές ομάδες, Ε. Ντουνούση 
, PDF
Μεταμόσχευση πριν την ένταξη σε κάθαρση (preemptive), Χ. Μελεξοπούλου
, PDF
Κατανομή μοσχευμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς, Γ. Μενουδάκου
, PDF

12:45-13:15 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι. Μπόκος, Π. Πασαδάκης
Τελικό στάδιο ΧΝΝ στη παιδική ηλικία: μετάβαση στη μεταμόσχευση πριν την ενηλικίωση, Σ. Σταμπουλή
, PDF

13:15-14:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Επιλογή με βάση την HLA συμβατότητα στα παιδιά: Πρώτη προτεραιότητα;
Προεδρείο: Α. Μητσιώνη, Ε. Κάψια
ΝΑΙ, Β. Ασκητή
, PDF
ΟΧΙ, Ν. Πρίντζα
, PDF
Συμπεράσματα: Ε. Κάψια
, PDFΠαρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

9:00-10:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Οξείες και χρόνιες Διαμεσοσωληναριακές Νεφροπάθειες (Ι)
Προεδρείο: Δ. Παπαδοπούλου, Κ. Στυλιανού

09:00 – 9:20 Οξεία λοιμώδης διάμεση νεφρίτιδα, Ν. Καπλάνης
, PDF
09:20 – 9:40 Οξεία φαρμακευτική νεφρίτιδα, Δ. Ξυδάκης
, PDF
09:40 – 10:00 Συστηματικές παθήσεις και διάμεση νεφροπάθεια, Χ. Σκαλιώτη
, PDF
10:00 – 10:15 Συζήτηση

10:15-12:00 Οξείες και χρόνιες Διαμεσοσωληναριακές Νεφροπάθειες (ΙΙ)
Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη, Σ. Παναγούτσος

10:15 – 10:35 Χρόνια πυελονεφρίτιδα, Ι. Τσουχνικάς
, PDF
10:35 – 10:55 Μεταβολικά αίτια διάμεσης νεφρίτιδας, Μ. Παπασωτηρίου
, PDF
10:55 – 11:15 Διάμεση νεφρίτιδα νεφρικού μοσχεύματος, Σ. Λιονάκη
, PDF
11:15 – 11:35 Ο ρόλος της βιοψίας στις διάμεσες νεφροπάθειες, Μ. Στάγκου
, PDF
11:35 – 12:00 Συζήτηση

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης

Υπερκαλιαιμία στην χρόνια νεφρική νόσο. Σύγχρονη θεραπευτική διαχείριση, Π. Σαραφίδης
, PDF