Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
16:30-19:20 Λήπτης Νεφρικού Μοσχεύματος
Προεδρείο: Ι. Ν. Μπολέτης, Αικ. Παπαγιάννη

16:30-16:40 Πρωτοπαθής νεφρική νόσος, Γ. Τσούκα
    * ΕΤΣΣ, ΜΣΠ, IgAΝ
    * C3 σπειραματοπάθεια, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
    * Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες
16:40-16:50 Σχολιασμός: Σ. Μαρινάκη
16:50-17:00 Συζήτηση
17:00-17:10 Λοιμώξεις, Κακοήθειες, Ε. Σαμπάνη
    * HIV, HCV, HBV
    * Φυματίωση, εμβολιασμοί
    * Προηγούμενες κακοήθειες
17:10-17:20 Σχολιασμός: Μ. Δαρεμά
17:20-17:30 Συζήτηση
17:50-18:00 Καρδιαγγειακή νόσος, Ευαγγ. Παπαχρήστου
    * Στεφανιαία νόσος, Σακχαρώδης διαβήτης
    * Καρδιακή ανεπάρκεια, Πνευμονική υπέρταση
    * Περιφερική αγγειακή νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
18:00-18:10 Σχολιασμός: Γρ. Μυσερλής
18:10-18:20 Συζήτηση
18:20-18:30 Αξιολόγηση άλλων οργάνων-συστημάτων, Κ. Κανταρτζή
    * Γαστρεντερικό
    * Αιματολογικές διαταραχές
    * Οστική νόσος
18:30-18:40 Σχολιασμός: Μ. Κουκουλάκη
18:40-18:50 Συζήτηση
18:50-19:00 Ανοσολογική εκτίμηση, Αγγ. Βιττωράκη
    * Αντι-HLA αντισώματα
    * Χειρισμός υπερευαισθητοποιημένων
    * Πρόσβαση στη μεταμόσχευση ανάλογα με την ομάδα αίματος και τη HLA
19:00-19:10 Σχολιασμός: Αικ. Ταράση
19:10-19:20 Συζήτηση
19:30-20:30 Τιμητική Ομιλία
Προεδρείο: Ι. Ν. Μπολέτης, Π. Πασαδάκης
Θεόδωρος Μουντοκαλάκης

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

10:00-11:30 Ζων δότης νεφρού
Προεδρείο: Θ. Αποστόλου, Δ. Γούμενος

10:00 – 10:10 Ο νεφρός, Μ. Γιαννοπούλου
    * Νεφρική λειτουργία
    * Αλβουμινουρία, Αιματουρία
    * Νεφρική λιθίαση
10:10-10:20 Σχολιασμός: Θ. Ελευθεριάδης
10:20-10:30 Συζήτηση
10:30-10:40 Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου του δότη, Μ. Διβάνη
    * Αρτηριακή υπέρταση
    * Παράγοντες κινδύνου μεταβολικοί και τρόπου ζωής, παχυσαρκία, διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα
10:40-10:50 Σχολιασμός: Χρ. Μελεξοπούλου
10:50-11:00 Συζήτηση
11:00-11:10 Άλλες παθήσεις του δότη, Μ. Νικοδημοπούλου
    * Λοιμώξεις
    * Κακοήθειες
11:10-11:20 Σχολιασμός: Ευστ. Κασιμάτης
11:20-11:30 Συζήτηση
11:45-13:15 Αποβιώσας Δότης Νεφρού
Προεδρείο: Π. Πασαδάκης, Ι. Στεφανίδης

11:45-11:55 Νεφρική λειτουργία, Κ. Κολοβού
    * Ρυθμός σπειραματικής διήθησης
    * Ηλικία, Υπέρταση, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2
    * Δείκτης κινδύνου του δότη νεφρού (KDRI-Kindney Donor Risk Index)
11:55-12:05 Σχολιασμός: Ε. Ντουνούση
12:05-12:15 Συζήτηση
12:15-12:25 Λοιμώξεις, Ειρ. Κουρμπέτη
    * Βακτηριδιακές και μυκητιασικές λοιμώξεις
    * Πνευμονικές λοιμώξεις
    * Ουρολοιμώξεις
12:25-12:35 Σχολιασμός: Μ. Ψυχογυιού
12:35-12:45 Συζήτηση
12:45-12:55 Παιδιατρικές Ιδιαιτερότητες, Β. Ασκητή
    * Συμβατότητα ηλικίας και μεγέθους δότη-λήπτη
    * Κληρονομικές νεφροπάθειες και μεταμόσχευση
12:55-13:05 Σχολιασμός: M. Mητσιώνη
13:05-13:15 Συζήτηση
13:15 – 14:30 Γενική Συνέλευση ENE
15:00-20:00 Συνάντηση Ομάδων Εργασίας
15:30-20:00 ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Συντονιστές: Ν. Καπερώνης, Π. Σαραφίδης
15:30 – 16:30 Παθοφυσιολογία και θεραπεία ιδιοπαθούς υπέρτασης, Ρ. Καλαϊτζίδης , VIDEO
16:30 – 17:30 Δευτεροπαθής υπέρταση: Κλινικά σύνδρομα, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, Χ. Κουρβέλου , VIDEO
18:00 – 18:30 Νεφραγγειακή υπέρταση και ισχαιμική νεφροπάθεια, Σ. Ζιάκκα
, VIDEO
18:30 – 19:00 Επείγοντα υπερτασικά συμβάματα, Ε. Ντουνούση
, VIDEO
19:00 – 20:00 Συζήτηση περιστατικών, Ν. Καπερώνης VIDEO, Π. Σαραφίδης

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

09:00-13:00 Συνάντηση Ομάδων Εργασίας
09:00-10:45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συντονιστές: Θ. Αποστόλου, Π. Κούκη

09:00 – 09:30 Ανάλυση των ούρων, Β. Λιακόπουλος
, VIDEO
09:30 – 10:00 Δείκτες εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας, Π. Κρίκη
, VIDEO
10:00 – 10:45 Απεικονιστικές εξετάσεις των νεφρών, Χ. Βεργαδής
, VIDEO
11:15-18:00 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ & ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Συντονιστές: Κ. Μαυροματίδης, Π. Πασαδάκης

11:15 – 12:15 Σχέση νατρίου και νερού: Υπονατριαιμία και υπερνατριαιμία, Β. Μαργέλλος
, VIDEO
12:15 – 13:00 Υποκαλιαιμία και υπερκαλιαιμία, Σ. Παναγούτσος
, VIDEO
14:00 – 14:45 Μεταβολική οξέωση, Δ. Βλαχάκος
, VIDEO
14:45 – 15:30 Μεταβολική αλκάλωση, Κ. Αδαμίδης
, VIDEO
15:30 – 16:15 Μικτές οξεοβασικές διαταραχές, Ν. Καπλάνης
, VIDEO
16:30 – 18:00 Ερμηνεία αερίων αίματος – Συζήτηση περιστατικών με διαταραχές ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κ. Μαυροματίδης VIDEO, Π. Πασαδάκης VIDEO

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

09:00-18:00 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Συντονιστές: Σ. Μαρινάκη, Μ. Στάγκου

09:00 – 10:00 Παθογένεια και μηχανισμοί βλάβης του σπειράματος, Χ. Γακιοπούλου
10:00 – 11:00 Μορφολογικές αλλοιώσεις του σπειράματος – Ιστολογική κατάταξη και κλινικά σύνδρομα σπειραματικών παθήσεων, Γ. Λιάπης
, VIDEO
11:30 – 12:15 Ποδοκυτοπάθειες, Π. Πατεινάκης
, VIDEO
12:15 – 13:00 Συγγενείς σπειραματικές παθήσεις, Γ. Μαλακασιώτη
, VIDEO
14:00 – 14:30 IgA Νεφροπάθεια, Μ. Παπασωτηρίου
, VIDEO
14:30 – 15:00 Μεμβρανώδης σπειραματοπάθεια, Σ. Λιονάκη
, VIDEO
15:00 – 15:45 Ταχέως εξελισσόμενες σπειραματονεφρίτιδες, E. Φράγκου
, VIDEO
16:15 – 17:00 Νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, Ε. Κάψια
, VIDEO
17:00 – 18:00 Συζήτηση περιστατικών, Σ. Μαρινάκη, Μ. Στάγκου
, VIDEO

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

09:00-17:00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ – ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΜΕΣΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
Συντονιστές: Θ. Ελευθεριάδης, Κ. Στυλιανού

09:00 – 09:40 Διαβητική νεφροπάθεια, Μ. Θεοδωρίδης
, VIDEO
09:40 – 10:25 Νεφρική αμυλοείδωση και δυσπρωτεϊναιμίες, Χ. Σκαλιώτη
, VIDEO
10:25 – 11:05 Προεκλαμπτικά σύνδρομα, Χ. Δημητριάδης
, VIDEO
11:30 – 12:10 Θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, Γ. Μουστάκας
, VIDEO
12:10 – 12:45 Σωληναροδιάμεσες νεφροπάθειες, Ι. Τσουχνικάς
, VIDEO
12:45 – 13:30 Κυστική νόσος των νεφρών, Β. Φιλιόπουλος
, VIDEO
14:30 – 15:15 Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση – Νεφροπάθεια εκ παλινδρομήσεως Πυελονεφρίτιδα, Α. Ζαμπέτογλου
, VIDEO
15:15 – 16:00 Νεφρολιθίαση, Ε. Δαφνής
, VIDEO
16:00 – 17:00 Συζήτηση περιστατικών, Θ. Ελευθεριάδης, Κ. Στυλιανού
, VIDEO
17:00 Γραπτές Εξετάσεις