ΠΕΜΠΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


09:00 – 13:30 Συναντήσεις Επιτροπών
15:15 – 17:20 Προεδρείο: Θ. Αποστόλου – Η. Θώδης
15:15 – 15:40 Ηπατίτιδα Β: Επιδημιολογία στους ασθενείς με Nεφρική νόσο, Κ. Στυλιανού
15:40 – 16:05 Ηπατίτιδα Β: Θεραπεία στους ασθενείς με Nεφρική νόσο, Ι. Γουλής
16:05 – 16:30 Ηπατίτιδα C: Επιδημιολογία στους ασθενείς με Nεφρική νόσο, Μ. Ψυχογυιού
16:30 – 16:55 Ηπατίτιδα C: Θεραπεία στους ασθενείς με Nεφρική νόσο, Γ. Παπαθεοδωρίδης
16:55 – 17:20 Ιογενείς Ηπατίτιδες εκτός Β και C στους ασθενείς με Nεφρική νόσο, Γ. Γερμανίδης

17:40 – 19:20 Προεδρείο: Δ. Γούμενος – Αικ. Παπαγιάννη
17:40 – 18:05 Ηπατίτιδα Β στη Μεταμόσχευση (Δότης – Λήπτης – Έκβαση), Σ. Μαρινάκη
18:05 – 18:30 Ηπατίτιδα C στη Μεταμόσχευση (Δότης – Λήπτης – Έκβαση) Β. Φιλιόπουλος
18:30 – 18:55 Διπλή Μεταμόσχευση Ήπατος – Νεφρού, Χ. Σκαλιώτη
18:55 – 19: 10 Σχολιασμός, Ε. Χολόγκιτας

19:10 – 19:20 Συζήτηση

19:30 – 20:00 Προεδρείο: Ι. Ν. Μπολέτης – Π. Πασαδάκης

O Διαγνωστικός Ρόλος της Βιοψίας Ήπατος σε Ασθενείς με Νεφρική Νόσο: Έχει κάτι αλλάξει;, Ι. Δελλαδέτσιμα

20:00 Προεδρείο: Θ. Αποστόλου – Αικ. Παπαγιάννη
Τιμητική Ομιλία, Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018


09:00 – 10:55 Προεδρείο: Κ. Κατωπόδης – Ι. Στεφανίδης
09:00 – 09:50 ΄Ηπατονεφρικό Σύνδρομο: Κλινικοεργαστηριακή Έκφραση – Παθοφυσιολογία – Αντιμετώπιση, Β. ΣεβαστιανόςΧ. Δημητριάδης
09:50 – 10:25 Σπειραματικές Παθήσεις και Ηπατίτιδες B και C, Μ. Στάγκου
10:25 – 10:55 Επιπλοκές της Ηπατικής Κίρρωσης, Σ. Ντουράκης

11:25 – 13:00 Γενική Συνέλευση