ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΟ


Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016


10:00 – 16:30 Εγγραφές – Συνάντηση Επιτροπών
11:00 Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού – Συνέντευξη Τύπου
16:30 – 17:15 Διάλειμμα Καφέ
17:15 – 18:00 Δορυφορική Διάλεξη

Πρόεδρος: Χ. Ιατρού
Next-generation phosphate binders: Focus on the iron-based binder sucroferric oxyhydroxide, S. Walpen
Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης – Φ. Παπαχρήστου

18:00 – 18:20 Μετάβαση του παιδιού-εφήβου από τον παιδονεφρολόγο στο νεφρολόγο, Ν. Πρίντζα
18:20 – 18:30 Συζήτηση
18:30 – 19:00 Αιματουρία: Διαγνωστική Προσέγγιση
18:30 – 18:45 Στα παιδιά, Μ. Μπιτσώρη
18:45 – 19:00 Στους ενήλικες, Σ. Ζορμπάς
19:00 – 19:55 IgA Νεφροπάθεια / Αγγειίτιδα: Κλινική Εικόνα, Θεραπεία, Πρόγνωση
19:00 – 19:20 Στα παιδιά, Β. Ασκητή
19:20 – 19:40 Στους ενήλικες, Σ. Μαρινάκη
19:40 – 19:55 Συζήτηση
19:55 – 20:15 Διάλειμμα Καφέ
20:15 – 21:00 Νεφρίτιδα του ΣΕΛ: Θεραπευτικά πρωτόκολλα
20:15 – 20:30 Στα παιδιά, Σ. Σταμπουλή
20:30 – 20:45 Στους ενήλικες, Χ. Σκαλιώτη
20:45 – 21:00 Συζήτηση


Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016


Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης – Φ. Παπαχρήστου
09:00 – 10:15 Χρόνια Nεφρική Nόσος (ΧΝΝ): Πορεία, Aντιμετώπιση Tελικού Σταδίου
09:00 – 09:20 Στα παιδιά, Ι. Ντότης
09:20 – 09:40 Στους ενήλικες, Θ. Ελευθεριάδης
09:40 – 10:00 Μεταμόσχευση νεφρού στα παιδιά, Α. Μητσιώνη
10:00 – 10:15 Συζήτηση
10:15 – 10:35 Διάλειμμα Καφέ
10:35 – 11:05 Πρωτεϊνουρία – Νεφρωσικό Σύνδρομο: Διαγνωστική Προσέγγιση
10:35 – 10:50 Στα παιδιά, Α. Σιώμου
10:50 – 11:05 Στους ενήλικες, Μ. Στάγκου
11:05 – 12:00 Ποδοκυττοπάθειες: Κλινική Eικόνα, Θεραπεία, Πρόγνωση
11:05 – 11:25 Στα παιδιά, Α. Ζαμπέτογλου
11:25 – 11:45 Στους ενήλικες, Π. Πατεινάκης
11:45 – 12:00 Συζήτηση
12:00 – 12:30 Διάλειμμα Καφέ
12:30 – 14:45 Γενική Συνέλευση – Εκλογές ΕΝΕ
14:45 – 16:30 Διάλειμμα
16:30 – 19:30 Registry Σπειραματικές Παθήσεις