ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣΠέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015


09:30 – 14:00 Εγγραφές – Συνάντηση  Επιτροπών – Δ.Σ. ΕΝΕ
10:00 – 11:00 Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού «Ελληνική Νεφρολογία»
11:00 – 12:00 Οργανωτική Επιτροπή 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
12:00 – 13:00 Επιτροπή Εκπαίδευσης Ε.Ν.Ε.
13:00 – 14:00 Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ν.Ε.
14:00 – 14:30 Διάλειμμα Καφέ
14:30 – 17:30  Παρουσιάσεις Περιστατικών Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Παρουσιάσεις Περιστατικών 01-19
Προεδρείο: Θ. Ελευθεριάδης – Α. Μπαλιτσάρη
01> ΝΕΦΡΟΓΕΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (ΝΣΙ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΔΙΒΑΝΗ Ν.Μ.(1), ΒΟΛΙΩΤΗΣ Γ. (1), ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Δ. (1), ΜΑΚΡΗ Π. (1), ΖΕΓΓΟΣ Ν. (1), ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. (2), ΠΑΤΣΙΔΗΣ Ε. (1)
(1) ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ «ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ» – ΛΑΡΙΣΑ
(2) ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ – Π.Γ.Ν.  ΛΑΡΙΣΑΣ

02> ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ FABRY ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
Κ.Λυσίτσκα, Π.Κυρικλίδου, Β.Σαχπεκίδης,Α. Γρηγορόπουλος, Μ. Αλεξάνδρου, Γ. Βισβάρδης. Ε.Μητσόπουλος, Ε.Μάνου, Π.Πατεινάκης, Δ.Παπαδοπούλου
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

03> Πολλαπλές λοιμώξεις αναπνευστικού σε ασθενή με νεφρωσικό σύνδρομο υπό μικρή δόση κορτικοειδών
Μαρία Σχοινά¹, Παντελής Σαραφίδης¹, Ιορδάνης Ρωμιόπουλος², Χαράλαμπος Ανταχόπουλος², Αικατερίνη Παπαγιάννη¹, Γεώργιος Ευστρατιάδης¹
1) Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ
2) Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

04> ΒΑΡΙΑ ΚΑΛΣΙΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Α. Μπαλαουí1, Δ. Μπιμπλάκη1, Σ. Παπανικολάου2, Λ. Τακούλη1, Α. Μπάρλας3, Γ. Λουκάς1, Χ. Λούπα1, Δ. Χατζηγιαννακός1
1Νεφρολογικό Τμήμα και
2Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ»,
3Μεταμοσχευτικό Κέντρο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

05> ΑΣΚΙΤΗΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ – ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Μάνθος A. Δαρδαμάνης ,Νεφρολόγος, Διευθυντής ΜΤΝ Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
06> Θεραπεία διάσωσης με τοποθέτηση αγγειακής ενδοπρόθεσης σε 69-χρονο ασθενή με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος αορτής, αμφοτερόπλευρη στένωση νεφρικών αρτηριών και ταχεία επιδείνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου προς το τελικό στάδιο
Ιωάννα Λαμπροπούλου1, Παντελής Σαραφίδης1, Χαράλαμπος Λουτράδης1, Κυριάκος Σταυρίδης2, Αθανάσιος Σαρατζής2, Παναγιώτης Πατεινάκης3, Αικατερίνη Παπαγιάννη1, Νικόλαος Σαρατζής2, Γεώργιος Ευστρατιάδης1
1) Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
2) Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Αγγειοχειρουργικό τμήμα, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
3) Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου
07> Αιμορραγικό εξάνθημα και συστηματική αγγειίτιδα με οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή με οξεία ρήξη μιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου
Αλεξάνδρου Μαρία-Ελένη 1, Μάνου Ελένη 1, Πατεινάκης Παναγιώτης1, Σαχπεκίδης Βασίλειος 2, Βισβάρδης Γεώργιος 1, Μητσόπουλος Ευστάθιος1, Μπαντής Κωνσταντίνος1, Βόσσος Αντώνιος1, Μόσιαλος Λάμπρος 2, Μαρίνος Θωμάς 3, Παπαδοπούλου Δωροθέα1
1 Νεφρολογική Κλινική Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
2 Καρδιολογική Κλινική Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
3 Καρδιοχειρουργική Κλινική Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
08> ΟΛΙΓΟΑΝΟΥΡΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παυλάκου Π., Ραψομανίκης Κ.-Π., Μπαλάφα Ο., Καλαϊτζίδης Ρ., Ελισάφ Μ.
Νεφρολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων
09> Πολλαπλά επεισόδια περιτονιτιδας χωρίς επίπτωση στη λειτουργία της περιτοναϊκής μεμβράνης
Β. Λιακόπουλος, Θ. Χριστοφή, Μ. Αντωνίου, Β. Βάιος, Α. Ζολώτα, Ε. Σταματοπούλου, Κ. Λειβαδίτης, Ε. Γεροπούλου, Μ. Δανιηλίδης
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
10> ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΜΟΞΙΦΑΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ
Β. Λιακόπουλος, Β. Βάιος, Μ. Αντωνίου, Θ. Χριστοφή, Π. Γεωργιανός, Κ. Λειβαδίτης, Ε. Γεροπούλου, Μ. Δανιηλίδης
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
11> ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΟΚΑΡΔΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΜΕΤ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
417 ΝΙΜΤΣ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
12> ΟΝΒ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ
Μπαντής Κ., Πατεινάκης Π., Μάνου Ελ., Βισβάρδης Γ., Κυρικλίδου Π., Μητσόπουλος Ευστ., Βόσσος Αντ., Λυσίτσκα Αικ., Αλεξάνδρου Μ., Παπαδοπούλου Δ.
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13> ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ (TUBULOINTERSTITIAL NEPHRITIS AND UVEITIS – TINU)
Α.Βόσσος, Π.Πατεινάκης, Ε.Μάνου, Γ.Βισβάρδης, Π.Κυρικλίδου, Ε.Μητσόπουλος, Κ.Μπαντής, Κ.Λυσίτσκα, Α.Γρηγορόπουλος, Δ.Παπαδοπούλου
Νεφρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης
14> Παρουσίαση περιστατικού ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Δαμιανάκη Αικατερίνη1, Γιάννου Παναγιώτα1, Σαμοΐλη Θεοδώρα2, Γακιοπούλου Χαρίκλεια3, Γιαννούλη Σταυρούλα 2, Πετράς Δημήτριος 1
1 Νεφρολογική Κλινική,  Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Αθηνών
2 Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών
3 Α Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών
15> Ινιδοειδής ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα με μηνοειδείς σχηματισμούς
Κώστας Στυλιανού, Ελευθερία Βαρδάκη, Κώστας Περάκης, Σπύρος Στρατήγης, Σταύρος Στρατάκης, Μιχαηλ Τζανακάκης, Ελευθερία Μαραγκάκη, Χαρά Γακιοπούλου και Ευγένιος Δαφνής.
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Νεφρολογική Κλινική και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο.
16> Υποτροπή IgA νεφροπάθειας με μηνοειδείς σχηματισμούς μετά από μεταμόσχευση νεφρού
Ζαγκότσης Γεώργιος1, Καμμένος Αθανάσιος1, Κρασουδάκη Ελένη1, Παρασκευόπουλος Αριστείδης2, Στυλιανού Κων/νος3, Γεωργακόπουλός Ανδρέας1, Βουρλάκου Χριστίνα4, Αποστόλου Θεοφάνης1
1 Νεφρολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
2 Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Μεσόγειος», Ηράκλειο
3 Νεφρολογικό Τμήμα ΠΓΝ Ηρακλείου
4Παθολογοανατομικό Τμήμα ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»
17> ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΡΟΥΞΟΛΙΤΙΝΙΜΠΗΣ
Α. Καμμένος1, Γ. Ζαγκότσης1,Ρ. Θεοδωρέλου1, E. Κρασουδάκη1,Ν. Πουλιανίτης2, Χ. Βουρλάκου2, Γ. Μεταξάτος1, Θ. Αποστόλου1
1. Νεφρολογικό τμήμα ΓΝΑ Ευαγγελισμός,
2. ΠαθολογοανατομικόΤμήμα ΓΝΑ Ευαγγελισμός
18> ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΕΤΡΑΠΑΡΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Φ. Μπούντα1, Α. Ξανθοπούλου2, Κ. Κανταρτζή1, Χ. Παναγόπουλος2, Σ. Παναγούτσος1, Π. Πασαδάκης1
1Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
2Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

Ελεύθερες Ανακοινώσεις 20-33
Προεδρείο: Δ. Χατζηγιαννακός – Π. Κρίκη

19> Αντανακλαστική Ανουρία Reflex Anuria παρουσίαση περιστατικού
Σ. Μπριστογιάννης, Ε. Στεφάνου, Ν. Νικολαΐδης, Δ. Κοζομπόλη, Δ. Γεωργακοπούλου, Γ. Μπριστογιάννης

Νεφρολογικό Τμήμα Γεν. Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νομ. Μονάδα Καλαμάτας
20> H επίδραση της λισινοπρίλης έναντι της ατενολόλης στην αορτική σκληρία σε υπερτασικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Γεωργιανός Π., Agarwal R.
Department of Medicine, Indiana University School of Medicine and Richard L. Roudebush Veterans Administration Medical Center, Indianapolis, IN, USA
21> Αξιολόγηση της αορτικής σκληριάς ως προγνωστικού δείκτη της ανταπόκρισης της περιπατητικής πίεσης στην αντιυπερτασική θεραπεία σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Γεωργιανός Π., Agarwal R.
Department of Medicine, Indiana University School of Medicine and Richard L. Roudebush Veterans Administration Medical Center, Indianapolis, IN, USA
22> Συσχετισμός του Σφυρο-βραχιονίου Δείκτη με την Δυσλειτουργία της Αγγειακής Προσπέλασης (Αρτηριοφλεβική Αναστόμωση) σε Αιμοκαθαιρομένους Ασθενείς.
Ιωάννης Δρούλιας1, Πολυξένη Μακρή1, Κυριακή Κόλλια2, Γεώργιος Σκουτέλης1
1 Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Αττικό Αιμοδιάλυσις» Αθήνα
2 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
23> H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ON LINE ANAΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (hv-pred O-lHDF) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ Ε., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ Κ., ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Χ., ΖΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ Ν.
ΜΧΑ- ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ
24> (ν)OLHDF – (n)HD vs (C)olhdf – (c)hd, Προδρομη ανακοινωση
Νίκος Γ. Ζουμπαρίδης, Έλενα Ιντζεβίδου, Πέτρος Σπυρόπουλος, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Χρήστος Καβλακούδης, Κώστας Σόμπολος (ιδιαίτερες ευχαριστίες)
Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Πέλλας – ΜΧΑ
25> Ο ρόλος του σπινθηρογραφήματος στη διάγνωση και τη θεραπεία των διαφυγών στην περιτοναϊκή κάθαρση
Σ.Ξηρομεριτη1, Ο.Μπαλαφα1, Α.Ντουνι1, Φ.Ζαρζουλασ1, Σ.Τσιουρησ2, Ρ.Καλαϊτζιδησ1, Μ. ελισαφ1
1 Νεφρολογικη Κλινικη Πανεπιστημιακου Νοσοκομειου Ιωαννινων
2 Τμημα Πυρηνικησ Ιατρικησ Πανεπιστημιακου Νοσοκομειου Ιωαννινων
26> ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ι. Αλεξιάδης, Σ. Ρουμελιώτης, Σ.Παναγούτσος, Η. Στυμπίρης,  Α. Μάρκος, Κ. Κανταρτζή, Π. Πασαδάκης
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου
27> ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ε ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗ
Σ. Ρουμελιώτης1, A. Ταυρίδου2, Α. Ρουμελιώτης1, Μ. Θεοδωρίδης1, Σ.Παναγούτσος1, Π. Πασαδάκης1
1  Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2 Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
28> ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (ΑΠ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΧΠΑ).
Γ. Μπαμίχας,  Κ. Αρμεντζοϊου,   Χ. Μπαντής, Ε. Τσαντεκίδου, Ν. Φίστας, Θ. Αναγνωστόπουλος,  Τ. Νάτσε.
Γ.Ν «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 87 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
29> Ο ΑΞΟΝΑΣ FGF23-KLOTHO ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΑΔΙΟΥ 1-5
Mάνου Ελένη1, Άρσος Γεώργιος2, Θώδης Ηλίας3, Παναγούτσος, Στυλιανός3, Κατσαμπούκας Δημήτριος2, Παπαγιάννη Αικατερίνη4, Παπαδοπούλου Δωροθέα1, Βαργεμέζης Βασίλειος3, Πασαδάκης Πλουμής3
1. Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης,
2. Γ´ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης,
3. Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,
4. Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
30> ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Η ΜΕΛΕΤΗ Dry Weight by Inferior Vena Cava and Impedance Vector Analysis. ΤΗΕ DI2V2A Project
Ιωάννης Ε. Γιαννικουρής, Εμμανουήλ Χαβιάρας, Φωτεινή Αλεβιζάκη, Χριστιάνα Πετρίχου, Βελισσάριος Γκινής , Γεώργιος Τριανταφύλλης
medifil, ΜονΑδα ΧρΟνιαΣ ΑιμοκΑθαρσηΣ, Medifil AE
31> Αυτόματη ρήξη νεφρού (Σύνδρομο Wünderlich) σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση
Τσιάτσιου Μ.1, Αγγέλου Α.1, Μιχαλάκη Α.1, Διβάνης Δ.1, Τζιάτα Μ.2, Χριστίδου Φ.1
1 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
2 Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
32> ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Σ. ΣΠΑΪΑ, Ι. ΠΕΤΡΟΥ, Η. ΚΥΡΙΑΚΟΥΤΖΙΚ, Α. ΜΠΟΖΙΚΑΣ, Θ. ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ, Ε. ΚΙΤΟΥΚΙΔΗ, Ν. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ, Π. ΠΑΓΚΙΔΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  –  Γ.Ν.Θ.  “AΓ.ΠΑΥΛΟΣ”
33> ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΦΑΣΗΣ (PHASE ANGLE-PA). ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ (BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS–BIA). ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΤΣΧΝΝ)
I. Κυριαζής1,  Α. Μαρκάκη2, Η. Αλεξιάδη2, Α. Δακουτρού2, Π. Νικοδήμου2, Ε. Σφακιανάκη2, Σ. Σκουλικίδη1,  Κ. Περάκης3, Κ. Στυλιανού3
1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Χίου, Χίος
2Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
3Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η. Ηράκλειο,  Κρήτη

17:30 – 18:00 Διάλειμμα Καφέ
18:00 – 19:30 Δορυφορικό Συμπόσιο της Roche Aγγειίτιδες Σχετιζόμενες με ANCA Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης

Ταξινόμηση και Παθογένεση, Δ. Βασιλόπουλος
Μακροχρόνια Έκβαση με την Τρέχουσα Θεραπευτική Αντιμετώπιση, Σ. Λιονάκη
Θεραπεία Στοχευμένη στα Β-Λεμφοκύτταρα, Σμ. Μαρινάκη
Ελληνική Εμπειρία από τη Χρήση του Rituximab, Κ. Θωμάς, Σ. Λιονάκη, Σμ. Μαρινάκη

19:30 – 20:15  Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Γούμενος – Αικ. Παπαγιάννη
Θέμα: H Διαδρομή της Νεφρολογίας στην Ελλάδα
Μ. Παπαδημητρίου, Β. Χατζηκωνσταντίνου
21.30    Δείπνο


Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015


ΝΕΦΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Προεδρείο: Αικ. Παπαγιάννη – Θ. Αποστόλου

09:00 – 09:20 Φυσιολογία των Νεφρών στην Κύηση, Ε. Μάνου
09:20 – 10:50 Προεκλαμπτικά Σύνδρομα
09:20 – 09:50 Παθογένεια-Παθοφυσιολογία, Αικ. Παπαγιάννη
09:50 – 10:20 Κλινικά Σύνδρομα – Αντιμετώπιση, Χρ. Δημητριάδης
10:20 – 10:40 Καρδιαγγειακές Επιπλοκές, Μ. Δαρδαμάνης
10:40 – 10:50 Συζήτηση
10:50 – 11:15 Διάλειμμα Καφέ
11:15 – 13:00 Κύηση σε Γυναίκες με:
11:15 – 11:35 Σπειραματικές Παθήσεις, Μ. Στάγκου
11:35 – 12:00 Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, Σμ. Μαρινάκη
12:00 – 12:30 Χρόνια Νεφρική Νόσο και / ή Υπέρταση, Xρ. Σκαλιώτη
12:30 – 12:50 Μεταμόσχευση Νεφρού, Ευαγ. Ντουνούση
12:50 – 13:00 Συζήτηση
13:00 – 13:30 Το Έμβρυο και το Νεογνό σε Προεκλαμπτικά Σύνδρομα, Α. Βαρβαρήγου
13:30 – 14:30 Ελαφρύ Γεύμα
14.30 – 16.30 Γενική Συνέλευση ΕΝΕ
16.30 – 20.30 Registry ENE