ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ


Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014


09:30 – 13.00 Εγγραφές – Συνάντηση Επιτροπών – Δ.Σ.
10:00 – 11:00 Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού «Ελληνική Νεφρολογία»
11:00 – 12:00 Επιτροπή Εκπαίδευσης Ε.Ν.Ε.
12:00 – 14:00 Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ν.Ε.
14:00 – 15:00 Διάλειμμα
15:00 – 16:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις – Παρουσιάσεις Περιστατικών
                    Προεδρείο: E. Mουρβάτη – Α. Σιούλης
                    ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ
                    ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
                    ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ
                    ΔΙΒΑΝΗ
                    ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
                    ΚΑΒΛΑΚΟΥΔΗΣ
(διάρκεια ανακοίνωσης 4’ & 1’ για ερωτήσεις)
16:00 – 17.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
                    Προεδρείο: B. Μαργέλλος – Μ. Μαλλιάρα
                    ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                    ΚΑΤΣΙΝΑΣ
                    ΜΠΟΥΝΤΑ
                    ΒΑΚΙΑΝΗΣ
                    ΡΑΙΚΟΥ
                    ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
                    ΚΙΟΡΤΕΒΕ
                    ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ
                    ΚΟΡΕΛΙΔΟΥ
                    ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
(διάρκεια ανακοίνωσης 6’ & 2’ για ερωτήσεις)
17:45 – 19:00 Δορυφορικό Συμπόσιο ΒΑΧΤER
                    Ανασκόπηση του 15ου Συνεδρίου της International Society for Peritoneal Dialysis
                    Προεδρείο : Δ. Γούμενος – Π.Πασαδάκης
                    Βιοδείκτες και ο Ρόλος τους στην Έγκαιρη Διάγνωση των Βλαβών της Περιτοναϊκής Μεμβράνης, Μ. Θεοδωρίδης
                    Ο ρόλος της Περιτοναϊκής Κάθαρσης στην Καρδιακή Ανεπάρκεια-Νεότερα Δεδομένα, Α. Ανδρίκος
                    Επιβίωση στην Περιτοναϊκή Κάθαρση – Νεότερα Δεδομένα, Χ. Δημητριάδης
19:00 – 20:00 Δορυφορικό Συμπόσιο AMGEN
                    Αντιμετώπιση των Επιπλοκών του ΔΥΠΘ: Από την Κλινική Δοκιμή στην Κλινική Πράξη
                    Προεδρείο : Αικ. Παπαγιάννη – Θ. Αποστόλου
                    Is the Calcification Progression in CKD-MBD Modifiable? Lessons from the ADVANCE study, P. A. Urena Torres
                    Συζήτηση Κλινικών Περιστατικών ΔΥ, Β. Λιακόπουλος
20:00 – 20:30 Διάλεξη
                    Προεδρείο: Δ. Μέμμος – Δ. Γούμενος
                    Η Κοινωνική Ευθύνη των Ιατρικών Σχολών και της Πολιτείας, Ν. Ντόμπρος
21.30 Δείπνο ΕΝΕ


Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014


09:30 – 13:50 Μεταμόσχευση νεφρού
                    Προεδρείο: Ι.Ν. Μπολέτης – Π. Πασαδάκης
                    ERBP Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αξιολόγηση του Δότη και του Λήπτη Νεφρικού Μοσχεύματος και της Περιεγχειρητικής Φροντίδας (Ελληνική Νεφρολογία 2014; 26 (3): 00 – 00)
09:30 – 10:10 Κεφάλαιο 1 «Αξιολόγηση του Υποψήφιου Λήπτη για Μεταμόσχευση Νεφρού», Υποενότητες 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.5, Κ. Κολοβού
10:10 – 10:50 Κεφάλαιο 1 «Αξιολόγηση του Υποψήφιου Λήπτη για Μεταμόσχευση Νεφρού», Υποενότητες 1.1, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, Ε. Ντουνούση
10:50 – 11:30 Κεφάλαιο 2 «Ανοσολογικός Έλεγχος των Δοτών και Ληπτών νεφρικού Μοσχεύματος», Α. Βιττωράκη
11:30 – 12:00 Διάλειμμα Καφέ
12:00 – 12:40 Κεφάλαιο 3 «Αξιολόγηση, Επιλογή και Προετοιμασία Αποβιωσάντων και Ζώντων Δοτών Νεφρικού Μοσχεύματος», Χ. Μελεξοπούλου
12:40 – 13:20 Κεφάλαιο 4 «Περιεγχειρητική Φροντίδα του Λήπτη Νεφρικού Μοσχεύματος», Ε. Σαββιδάκη
13:20 – 13:50 Σχολιασμός Εκπροσώπων των Μεταμοσχευτικών Κέντρων
                    Συντονισμός: Δ. Γούμενος
                    Πάτρα Δ. Γούμενος
                    Ιωάννινα Μ. Μήτσης
                    Θεσσαλονίκη Γ. Μυσερλής
                    Ευαγγελισμός Θ. Αποστόλου
                    Λαϊκό Σ. Μαρινάκη
13:50 – 14:30 Ελαφρύ γεύμα
14:30 – 16:00 Γενική Συνέλευση
16:15 – 20:30 Registry Σπειραματοπαθειών στην Ελλάδα
                    IgA Νεφροπάθεια, Δ. Γούμενος
                    Μεμβρανώδης Σπειραματοπάθεια, Αικ. Παπαγιάννη
                    Εστιακή Τμηματική Σπειραματονεφρίτιδα, Ι. Ν. Μπολέτης