Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013


09.00 – 13.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΔΣ
09.30 – 10.30 Επιτροπή Σύνταξης Περιοδικού «Ελληνική Νεφρολογία»
10.30 – 11.30 Συνάντηση Επιστημονικής Επιτροπής Ε.Ν.Ε.
11.30 – 12.30 Συνάντηση Οργανωτικής Επιτροπής 18ου ΠΣΝ
12.30 – 13.30 Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ν.Ε.
13.30 – 14.00 Διάλειμμα Καφέ
14.00 – 16.00 EΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Κ. Φουρτούνας – Ι. Ρέβελα
(Διάρκεια κάθε ανακοίνωσης 7’ & 2’ για ερωτήσεις)

1. ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΔΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (ΟΝΒ) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΔΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ-ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗΣ (ΣΡΑΑ).
Δράκου Αθηνά, Θεοδωρακοπούλου Στ., Αγρογιάννης Ιωάννης, Μαραβίτσα Παναγιώτα, Μπαχαράκη Δήμητρα, Γούναρη Παρασκευή, Βλαχάκος Β. Δημήτριος
Νεφρολογικό Τμήμα Β’ Προπαιδευτικής Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Α. Ρουμελιώτης, Σ. Παναγούτσος, Σ. Ρουμελιώτης, Κ. Κανταρτζή, Π. Πασαδάκης, Β. Βαργεμέζης.
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική Δ.Π.Θ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

3. ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ.
Γ.Γ. Δήμας 1, Β.Β. Δαλαβίτσου2, Η.Ε. Κανέλλος1, Ι.Μ. Καραμούζης2, Π. Δημητριάδης2, Φ.Σ. Ηλιάδης1, Χ.Γ. Σαββόπουλος1, Μ.Ι. Καραμούζης2, Α.Ι. Χατζητόλιος1, Δ.Μ. Γρέκας1
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Εργαστήριο Βιοχημείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΔΝ ΕΠΙΠΕΔΔΝ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (S-MG) ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (S-CA) OPOY ΣΤΗΝ ΠΡΔΤΕΪΝ0-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΘΡΕΨΙΑ (ΠΕΔ ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΤΣΧΝΑ).
Ι. Κυριαζής1, Α. Μαρκάκη2, E. Στρουμπάκη3, N. Τουρλιώτη2, Μ. Στουπή2, M. Καλυμνιού1, Π. Μοσχούρης1, Κ. Κουρτέση1, Κ. Ρέτσα4, Κ. Στυλιανού5
1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Χίου, Χίος
2Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Κρήτη
3Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Χίου, Χίος
4ΜΧΑ "Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης", Χαλκίδα
5Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η, Ηράκλειο, Κρήτη

5. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΔΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΔΝ ΕΠΙΠΕΔΔΝ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ EΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (VEGF-A) ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΠΡΔΪΜΑ ΣΤΑΔΙΑ
Γ.Γ. Δήμας1, Θ.Ι. Τέγος2, Η.Ε. Κανέλλος1, Σ.Γ. Σπύρογλου3, Χ.Γ. Πιτσαλίδης2, Ι.Μ. Καραμούζης3, Φ.Σ. Ηλιάδης1, Χ.Γ. Σαββόπουλος1, Α.Γ. Δρολογάς2, Μ.Ι. Καραμούζης3, Α.Ι. Χατζητόλιος1, Δ.Μ. Γρέκας1
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,
2 Α΄ Νευρολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,
3 Εργαστήριο Βιοχημείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΔΝ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΔΡΑΣΤΙΚΗΣ INTACT PTH(1-84) + C-TERMINAL ME THN INTACT PTH (1-84) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Γ.Γ. Δήμας 1, Π. Δημητριάδης2, Η.Ε. Κανέλλος1, Β.Β. Δαλαβίτσου2, Φ.Σ. Ηλιάδης1, Ι.Μ. Καραμούζης2, Χ.Γ. Σαββόπουλος1, Μ.Ι. Καραμούζης2, Α.Ι. Χατζητόλιος1, Δ.Μ. Γρέκας1
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Εργαστήριο Βιοχημείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΔΝ ΕΠΙΠΕΔΔΝ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ (iPTH) (INTACT PTH + C-TERMINAL) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΙΚΤΗΣ PTH (INTACT PTH) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Γ.Γ. Δήμας 1, Β.Β. Δαλαβίτσου2, Η.Ε. Κανέλλος1, Π.Α. Δημητριάδης2, Φ.Σ. Ηλιάδης1, Ι.Μ. Καραμούζης2, Χ.Γ. Σαββόπουλος1, Μ.Ι. Καραμούζης2, Α.Ι. Χατζητόλιος1, Δ.Μ. Γρέκας1
1 Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
2 Εργαστήριο Βιοχημείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

8. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΔΝ ΑΣΘΕΝΔΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Χρήστος Μπαντής, Νικολέττα-Μαρία Κουρή, Βασιλική Αποστολίδου, Eλλάδα Τσαντεκίδου, Νικόλαος Φϊστας, Μαρία Στάγκου, Γεράσιμος Μπαμίχας, Κωσταντίνος Σόμπολος, Ταϊσίρ Νάτσε
Νεφρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

9. ΕΠΙΒΙΔΣΗ ΑΣΘΕΝΔΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
Π. Κυρικλίδου, Μ. Τσιάτσιου, Ε. Μάνου, Η. Μηνασίδης, Β. Κούσουλα, Ε. Μητσόπουλος, Ν. Αναγνώστου, Ν. Λεμονίδης, Β. Λάμπρου, Χ. Κατσαούνου, Π. Πατεινάκης, Γ. Βισβάρδης, Δ. Παπαδοπούλου, Δ. Τσακίρης
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” Θεσσαλονίκης

10.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Μωυσιάδης Δ.1, Οικονομίδου Δ1., Δημητριάδης Χ. 1, Αντωνιάδης Ν.2 , Ριζοπούλου Ε.1, Στάγκου Μ. 1, Παπαγιάννη Α.1, Παπανικολάου Β2, Ευστρατιάδης Γ.1
1Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ,
2Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

11.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ IGA ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΔΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μαρία Σκουλαροπούλου1, Μαρία Στάγκου1, Ελένη Ριζοπούλου1, Ευστράτιος Κασιμάτης1, Δομνίκη  Οικονομίδου1,  Αφροδίτη  Παντζάκη2,  Αικατερίνη  Παπαγιάννη1,  Γεώργιος Ευστρατιάδης1
1Νεφρολογική κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίνης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
2Παθολογοανατομικό τμήμα, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

12. ΑΝΤΙΜΕΤΔΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗΣ ΝΕΚΡΔΤΙΚΗΣ ΤΑΧΕΔΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Γ. ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ, ΧΡ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ, Ν. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, Ν. ΑΝΑΓΝΔΣΤΟΥ,     Β. ΛΑΜΠΡΟΥ, Κ. ΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛ. ΜΑΝΟΥ, Π. ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ, ΕΥΣ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΔΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΚΤΙΔΗ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ACTH) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΜΕΜΒΡΑΝΔΔΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΚΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Π. Μαλινδρέτος, Γ. Κουτρούμπας, Δ. Λαζάρου, Σ. Βλάσσης, Θ. Κουλουκουργιώτου, Χ. Συργκάνης
Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλλοπούλειο

16.00 – 16.20 Διάλειμμα
16.20 – 17.30 EΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Case Reports)
Προεδρείο: Δ. Μπαχαράκη – Π. Κούκη
(Διάρκεια κάθε ανακοίνωσης 4’ & 1’ για ερωτήσεις)

14.ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΠΑΡΔΤΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΕΞΔΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Β. ΚΟΥΣΟΥΛΑ1, Ε. ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ1, Φ. ΣΤΑΣΙΝΗ1, Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ3, Π. ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ2, Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2, Κ. ΣΟΜΠΟΛΟΣ1
1 ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
2 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΓΕΔΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΓΕΔΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

15.ΑΛΗΘΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ
Ζερμπαλά Σ.1 , Πάλλα Β. 1 ,Βούλγαρη Ν. 1, Έλληνα Ό. 1 , Καπετανάκου Κ. 1,Λιάπης Γ. 2 , Ιατρού Χ. 1
1.Νεφρολογικό Κέντρο «Γ.Παπαδάκης» , Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «΄Αγιος Παντελεήμων»
2.Α΄Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

16.ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ
Μακρυνιώτου Ι.1 , Καλιούλη Χ.2, Βούλγαρη Ν. 1, Πάλλα Β1., Καπετανάκου Κ1.,Παππά Ε2. Ιατρού Χ1.
1.Νεφρολογικό Κέντρο « Γ.Παπαδάκης»,, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «΄Αγιος Παντελεήμων»
2.Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «΄Αγιος Παντελεήμων»

17.ΚΟΚΚΙΔΜΑΤΔΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗΣ
Γ. Τουλκερίδης1, Ε. Κασιμάτης1, Μ. Στάγκου1, Α. Παντζάκη2, Ι. Λαμπροπούλου1, Α. Παπαγιάννη1, Γ. Ευστρατιάδης1
1Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. 2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

18.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΟΥΡΙΧΑΙΜΙΑ
Α. Ανδροβιτσανέα1, Ε. Μαραγκάκη1, Κ. Στυλιανού1, Σ. Στρατάκης1, Μ. Τζανακάκης1, Ρ. Πουλιδάκη1, Χ. Πετρά1, Ε. Βαρδάκη1, Σ. Στρατήγης1, Κ. Περάκης1, Χ. Γιατζάκης2, Ε. Δαφνής1.
1. Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ)
2. Biolab, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Εφαρμογών Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας Κρήτης.

19.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΔΔΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ IGG4 ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ.
Ελευθερία Μαραγκάκη1, Χριστίνα Πετρά1, Μιχαήλ Τζανακάκης1, Σταύρος Στρατάκης1, Ιωάννης Πετράκης1, Σπύρος Στρατήγης1, Κώστας Περάκης1, Ελευθερία Βαρδάκη1, Κώστας Στυλιανού1, Χαρά Γακιοπούλου2, Ευγένιος Δαφνής1.
Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Παθολογοανατομικό Εργαστηριο Παν/μιου Αθηνών

20.ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΔΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.
Ελένη Κρασουδάκη1, Σταματούλα Γαρδικιώτη1, Ροδάνθη Θεοδωρέλου1, Χριστίνα Βουρλάκου2, Αθανάσιος Ντούρας1, Παύλος Κωνσταντίνου2, Ιωάννης Αποστολίδης3, Δημήτριος Καρακάσης3, Νικολέττα Νικολοπούλου1, Θεοφάνης Αποστόλου1.
Νεφρολογικό1, Παθολογοανατομικό Τμήμα2, Αιματολογική κλινική και Λεμφωμάτων και Τμήμα μεταμόσχευσης μυελού οστών3

21.ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Π. Χονδρογιάννης1,  Ν. Γερμανός1,  Π. Καλλιακμάνη2,  Δ. Δάτσικας1, Α. Σταμάτη1, Β. Θανοπούλου1, Δ. Γούμενος2, Κ. Ασημακόπουλος3
1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αγρινίου
2Νεφρολογικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
3Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

22.ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ AEROMONAS HYDROPHILA ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Β. Λιακόπουλος, Α. Πτηνοπούλου, Α. Καρπέτας, Α. Ζολώτα, Ε. Γεροπούλου, Κ. Λειβαδίτης, Σ. Καπούλας, Μ. Δανιηλίδης.
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

23.ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ CORYNEBACTERIUM SPP. ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.
Π. Παγκίδης, Δ. Κατσάνος, Δ. Παπαδοπούλου, Θ. Τουρουντζής, Σ Σπαία.
Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη.

24.ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΘΩΡΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
Ε. ΓΡΑΨΑ, Ε. ΝΤΕΝΤΑ, Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. ΠΑΠΑΜΑΝΔΛΗΣ, Ε. ΜΠΟΥΤΟΥ, Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ.
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΔΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑ

25.ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ , ΜΕ ΥΔΡΟΘΩΡΑΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ.
Μιχαήλ Τζανακάκης, Ελευθερία Μαραγκάκη, Χριστίνα Πετρά, Σταύρος Στρατάκης, Ιωάννης Πετράκης, Σπύρος Στρατήγης, , Ελευθερία Βαρδάκη, Κώστας Στυλιανού, Κώστας Περάκης, Ευγένιος Δαφνής.
Νεφρολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ

26.ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΥΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΝΑ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Τ. Μπούντα, Σ. Παναγούτσος, Γ. Κασωτάκης, Γ. Πουλουτίδης, Ε. Κοντομανώλης, Ε. Μουρβάτη, Π. Πασαδάκης
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου

17.30 – 17.50 Διάλειμμα
17.50 – 19.00 Δορυφορικό Συμπόσιο – Κλινικό Όφελος στους Διαβητικούς Ασθενείς από τη Χρήση Διαλυμάτων Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Γλυκόζη
Προεδρείο: Π. Πασαδάκης
Δυσκολίες στη Ρύθμιση του Νεφροπαθή Διαβητικού Ασθενή
Σ. Μπούσμπουλας
Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Κλινικής Μελέτης IMPENDIA/EDEN
Σ. Κατσούδας
19.00 – 20.30 Δορυφορικό Συμπόσιο – Ελέγχοντας τις Επιπλοκές του Δευτεροπαθούς Υπερπαραθυρεοειδισμού
Προεδρείο: Γ. Ευστρατιάδης

Aγγειακές Επασβεστώσεις: Η Πρόκληση της Αντιμετώπισης
A.L.M. de Francisco
Ο Δευτεροπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμος στην Καθημερινότητα του Έλληνα Νεφρολόγου
Κ. Σταματέλου
21.30 Δείπνο

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013


09.00 – 12.30 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προεδρείο: Ι. Μπολέτης – Δ. Γούμενος (Εισαγωγή 1, Εισαγωγή 2)
09.00 – 09.20 Νόσος Ελαχίστων Αλλοιώσεων
Β. Φιλιόπουλος
09.20 – 09.40 Εστιακή Τμηματική Σπειραματοσκλήρυνση
Γ. Μουστάκας
09.40 – 10.05 Μεμβρανώδης Σπειραματοπάθεια
Μ. Στάγκου
10.05 – 10.35 Ig A Νεφροπάθεια / Πορφύρα Henoch-Schonlein
Δ. Ξυδάκης
10.35 – 11.05 Διάλειμμα Καφέ
11.05 – 11.30 Μεμβρανοϋπερπλαστική Σπειραματονεφρίτιδα / Νεφρίτιδες που Σχετίζονται με Λοιμώξεις
Σ. Παναγούτσος
11.30 – 12.00 Νεφρίτιδα Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου
Σ. Μαρινάκη
12.00 – 12.30 Ταχέως Εξελισσόμενες Σπειραματονεφρίτιδες
Σ. Λιονάκη
12.30 – 13.30 LEGE ARTIS ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Προεδρείο: Π. Πασαδάκης – Β. Ταρλατζής
12.30 – 13.00 Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης – Θεραπευτικός Κίνδυνος – Ιατρικό Σφάλμα- Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για την Εφαρμογή του Δικαίου
Β. Ταρλατζής
13.00 – 13.30 Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης, με Έμφαση στις Υποχρεώσεις και στα Δικαιώματα του Ασφαλιζόμενου (Γιατρού ή Φορέα)
Σ. Κυράνου
13.30 – 14.30 Ελαφρύ Μεσημεριανό Γεύμα
14.30 – 17.00 Γενική Συνέλευση
18.30 – 20.30 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ