Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013


09.00 – 13.00 Επιτροπές
13.00 – 14.00 Διάλειμμα Καφέ
14.00 – 15.15 Δορυφορικό Συμπόσιο Novartis, Λοιμώξεις από Gram(+) παθογόνα σε Αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, Προεδρείο: Γ. Δαΐκος – Ι. Μπολέτης
14.00 – 14.20 Προβλήματα στην Επιδημιολογία των Λοιμώξεων από Gram (+) στους Αιμοκαθαιρόμενους, Μ. Σουλή
14.20 – 14.40 Η Θέση των Γλυκοπεπτιδίων στη Θεραπεία των Gram (+) Λοιμώξεων Σήμερα, Γ. Δαΐκος
14.40 – 15.10 Η Θέση της Δαπτομυκίνης στη Θεραπεία των Λοιμώξεων Αυτών, Ν. Σύψας
15.15 – 15.45 Δορυφορική Διάλεξη, Αlexion Pharmaceuticals, Προεδρείο: Ι. Μπολέτης, aHUS (Άτυπο Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο) και Αντιμετώπιση της Μη Ελεγχόμενης Ενεργοποίησης του Συμπληρώματος, P. Van Paassen
16.00 – 18.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
18.30 – 19.00 Διάλειμμα
19.00 – 20.30 Στρογγυλό Τραπέζι: Φυσική Ιστορία – Παθογένεια ΔΝΝ, Προεδρείο: Χ. Ιατρού – Α. Μελιδώνης
19.00 – 19.20 Επιδημιολογία και Φυσική Ιστορία Της Διαβητικής Νεφρικής Νόσου, Π. Καλλιακμάνη
19.20 – 19.40 Μεταβολικοί Παθογενετικοί Μηχανισμοί – Ο Ρόλος της Υπεργλυκαιμίας, Α.Ε. Ράπτης
19.40 – 20.00 Αιμοδυναμικοί Παθογενετικοί Μηχανισμοί – Ο Ρόλος του ΣΡΑΑ, Σ. Ζιάκκα
20.00 – 20.20 Νεότεροι Παθογενετικοί Μηχανισμοί, Α. Αλαβέρας
20.20 – 20.30 Συζήτηση
20.30 – 21.30 Δορυφορικό Συμπόσιο AΒΒVIE, Προεδρείο: Χ. Ιατρού, Θεραπευτική Ισοδυναμία των Φαρμακοτεχνικών Μορφών της Παρικαλσιτόλης, Δ. Κούβελας
21.30 Δείπνο

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013


09.00 – 11.00 Στρογγυλό Τραπέζι: Διαγνωστική Προσπέλαση – Θεραπεία ΔΝΝ, Προεδρείο: Κ. Καζάκος – Δ. Γούμενος
09.00 – 09.20 Διαγνωστική Προσπέλαση της Διαβητικής Νεφρικής Νόσου, Α. Παπαγιάννη
09.20 – 09.40 Γλυκαιμικός Έλεγχος και Έλεγχος Μεταβολικών Παραγόντων, Ε. Πάγκαλος
09.40 – 10.00 Θεραπεία Υπέρτασης και Απoκλεισμός ΣΡΑΑ, Ρ. Καλαϊτζίδης
10.00 – 10.20 Νεότεροι Θεραπευτικοί Παράγοντες, Μ. Θεοδωρίδης
10.20 – 10.40 Ο Διαβητικός Ασθενής με Τελικό Στάδιο ΧΝΝ: Θεραπευτικές Επιλογές, Η. Μπαλάσκας
10.40 – 11.00 Συζήτηση
11.00 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 12.30 Διάλεξη, Προεδρείο: Κ.Χ. Σιαμόπουλος, Οργάνωση και Λειτουργία του Διαβητολογικού – Νεφρολογικού Ιατρείου, S.P. Kon
12.30 – 13.00 Δορυφορική Διάλεξη, Novartis, Προεδρείο: Π.Σ. Πασαδάκης, Υπογλυκαιμικοί Παράγοντες σε Διαβητικό Ασθενή με ΧΝΝ, Π. Σαραφίδης
13.00 – 14.00 Μεσημεριανό Γεύμα
14.00 – 18.00 Γενική Συνέλευση, UEMS RENAL SECTION, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ