ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ :
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ C3 ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Συνδιοργάνωση: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία / Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Α‘ ΜΕΡΟΣ: 15.30 – 17.00

Συντονιστές:  K. Σιαμόπουλος, Ι.Κυριαζής

15.30-16.00 Γενετική Εναλλακτικής Οδού Συμπληρώματος, Κ. Δέλτας

16.00-16.00 The histopathology of Complement C3 glomerulopathies, Terence Cook

16.30-17.00 Νεφροπάθεια C3 από μετάλλαξη στο CFHR5. Αναφορά στην οικογενή μικροσκοπική αιματουρία. Κυπριακή εμπειρία 1985-2012, Α. Πιερίδης

17.00-17.30  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
                                              
Β’ ΜΕΡΟΣ 17.00 – 19.00
        
Συντονιστές:  Β. Βαργεμέζης, Αικ. Παπαγιάννη

17.00-18.00 Παράγοντας Συμπληρώματος Η και Άτυπο Αιμολυτικό-Ουραιμικό Σύνδρομο, I. Αθανασίου

18.00-18.30 C3 glomerulopathies: CFHR5 nephropathy, Dense Deposit Disease and HUS.  Treatment  optιons and future developments, Daniel Gale MRC

18.30-19.00 Οικογενείς μικροσκοπικές αιματουρίες και ο πιθανός ρόλος τροποποιητικών γονιδίων, K.Bοσκαρίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ 9.00 – 11.15

Συντονιστές:  Χ. Μ. Μουτσόπουλος, Α. Γ. Τζιούφας

09.00-09.30 Παθογένεια αυτοάνοσων νοσημάτων, Χ. Μ. Μουτσόπουλος

09.30-10.00 Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Χ. Μ. Μουτσόπουλος

10.00-10.30 Clinical  presentation of the new classification of lupus nephritis, Terence Cook

10.30-11.15 Αγγειίτιδες και Σύνδρομο Goodpasture’s, Σ. Λιονάκη 

11.15-11.45  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Β’ ΜΕΡΟΣ 11.45 – 13.15

Συντονιστές:  Π. Γ. Βλαχογιαννόπουλος , I. Μπολέτης 

11.45-12.15 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, Π. Γ. Βλαχογιαννόπουλος

12.15-12.45 Σύνδρομο Sjogren, Κρυοσφαιριναιμία, Α. Γ. Τζιούφας

12.45-13.15 Σκληρόδερμα, Μ. Στάγκου

13.15 – 13.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
             
13.30-15.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕ – Εκλογή νέου ΔΣ