ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

16.00-18.00 Παρουσιάσεις υποτρόφων, Συντονιστής: Χ. Ιατρού, Ε. Σαρρής

16.00-16.30 Μηχανισμοί ανοσολογικής ανοχής : Η διάκριση του εαυτού, Θ. Ελευθεριάδης
16.30-17.00 Αναστολείς του υποδοχέα της ραπαμυκίνης (mTORi): Διερεύνηση της αναιμίας και της μικροκυττάρωσης από τη χρήση του Sirolimus στη μεταμόσχευση νεφρού, Σ. Σωφρονιάδου
17.00-17.30 Θεραπευτικά σχήματα χωρίς της χρήση κορτικοστεροειδών (steroid-free) στη νεφρίτιδα του Λύκου, Β. Φιλιόπουλος
17.30-18.00 Η πρωτεϊνουρία ως προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου, Ρ. Καλαϊτζίδης

18.00-18.20 Διάλειμμα

18.00-20.30 Παρουσιάσεις υποτρόφων, Συντονιστής: Π. Πασσαδάκης, Γ. Μπαμίχας
18.20-18.45 Η διακίνηση ύδατος και ουσιών διαμέσου της περιτοναϊκής μεμβράνης: Ο ρόλος της αλβουμίνης, Ο. Μπαλάφα
18.45-19.10 Σκληρυντική περιτονίτιδα : Συχνή ή σπάνια στην περιτοναϊκή κάθαρση;, Κ.Τρίγκα
19.10-19.35 Η καθημερινή χρήση δύο αλλαγών με Ικοδεξτρίνη σε περιτοναϊκούς ασθενείς με ανεπάρκεια υπερδιήθησης, Π. Δουζδαμπάνης
19.35-20.00 Η εξωσωματική κάθαρση του CO2 και η επίδρασή της στην αιμοδυναμική σταθερότητα και την αναπνευστική υποστήριξη, Α.Παναγιώτου
20.00-20.30 Η θέση της έγχρωμης υπερηχογραφίας triplex στο σχεδιασμό και δημιουργία της αυτόλογης αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης και μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβασή της, Ε. Παπαχρήστου

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

09.00-13.00 Παιδιατρική Νεφρολογία: Τι πρέπει να γνωρίζει ο νεφρολόγος των ενηλίκων

09.00-10.30 Στρογγυλή Τράπεζα, Προεδρείο: Φ. Παπαχρήστου, Α. Μητσιώνη

Κορτικοευαίσθητο Νεφρωσικό Σύνδρομο, Ν. Πρίντζα
Κορτικοανθεκτικό Νεφρωσικό Σύνδρομο, Φ. Κομνιανού
IgA νεφροπάθεια στα παιδιά, Α. Καπόγιαννης

10.30-11.00 Διάλεξη, Προεδρείο: Φ. Παπαχρήστου, Ν. Ντόμπρος

H Περιτοναϊκή Κάθαρση στα παιδιά με χρόνια νεφρική νόσο: Ιδιαιτερότητες, Κ. Στεφανίδης

11.00-11.30 Διάλειμμα

11.30-13.00 Στρογγυλή Τράπεζα, Προεδρείο: Κ. Στεφανίδης, Α. Παπαγιάννη

Ιδιοπαθής υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους, Σ. Σταμπουλή
Μεταβολικό Σύνδρομο και νεφρός στην παιδική ηλικία, Α. Σιώμου
Παιδί με χρόνια νεφροπάθεια: Από τον Παιδονεφρολόγο στον Νεφρολόγο, Κ. Κολλιός

13.00-14.00 Γενική Συνέλευση της ΕΝΕ