Ενημερωθείτε για το 50ο ΕΠΙΣ, 25-27 Απριλίου 2024, Ξενοδοχείο Divani Caravel, Α’ Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο του επετειακού 50ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ως προσυνεδριακή εκδήλωση, το διεθνώς πιστοποιημένο Σεμινάριο «Άμεση Υποστήριξη της Ζωής» («Immediate Life Support»-ILS) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council). Περισσότερα: εδώ 

Σας προσκαλούμε στο επετειακό  50ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ), το οποίο διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ) στις 25-27 Απριλίου 2024, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Διοικητικό Συμβούλιο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 
Πρόεδρος: Σ. Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Ν. Αρκαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ε. Θηραίος
Ειδ. Γραμματέας: Αικ. Μαραθιά
Ταμίας: Λ. Ραλλίδης
Μέλη: Α. Αρδαβάνης, Ε. Βογιατζάκης,
Ε. Γρουζή, Δ. Μπούμπας

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων:

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών γίνεται από τους κριτές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Η παρουσίαση των ανακοινώσεων που επιλέγονται, γίνεται προφορικά ή με τη μορφή ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters). Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών λαμβάνεται υπόψη τόσο η επιθυμία των συγγραφέων, όσο και οι δυνατότητες του τελικού προγράμματος. Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών  

Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί προηγουμένως στον ελληνικό έντυπο ιατρικό τύπο.

Ο συγγραφέας που θα παρουσιάσει την εργασία, πρέπει να υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και να υποδείξει τη θεματική ενότητα, στην οποία αντιστοιχεί η εργασία. Η οριστική ένταξη σε θεματική συνεδρίαση αποφασίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, με βάση τις δυνατότητες του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Στον ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων δημοσιεύονται οι περιλήψεις των εργασιών που ανακοινώνονται προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων.  

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο με ευθύνη των συγγραφέων τους.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων.

READ MORE

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η εγγραφή στο 50ο ΕΠΙΣ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε ΕΔΩ και ισχύουν τα παρακάτω κόστη:

στα 120,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
στα 60,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς
για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές είναι δωρεάν.

Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και ισχύουν τα παρακάτω:

120,00€ για τους ειδικούς γιατρούς
60,00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς 
60,00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας
ΔΙΑΜΟΝΗ

Η  Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε για τους συνέδρους του 50ου ΕΠΙΣ ορισμένο αριθμό δωματίων.

Τις κρατήσεις έχει αναλάβει το γραφείο
ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
T: 210 7210052, 210 7210001
F: 210 7210051
web: www.congressworld.gr
e-mail: [email protected]

Γραμματεία Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Διεύθυνση: Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7211845
FAX: 210-7215082
Email: [email protected] , [email protected]
www.mednet.gr

Shopping Basket