ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
για το ακαδ. έτος 2024-2025 από 01/06 έως και 05/07/2024,
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
«Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που παρέχει υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο πεδίο των νεότερων τεχνικών που εφαρμόζονται στην Ιατρική Μικροβιολογία. Μελετά την εφαρμογή της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας στην εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση λοιμωδών κυρίως νοσημάτων.

Απευθύνεται σε απόφοιτους τμημάτων Ιατρικής, ή άλλων τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και επιστήμονες συναφούς γνωστικού αντικειμένου του ευρύτερου Βιοϊατρικού χώρου. Διάρκεια προγράμματος 3 εξάμηνα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και διαδικτυακά σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2024.


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
applied-microbiology.med.auth.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΜΣ «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία»
Ιστοσελίδα: applied-microbiology.med.auth.gr
Email: [email protected]

Η ενημέρωση αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις παρακαλούμε  πατήστε εδώ.

Shopping Basket