Editor-in-Chief
A. Papagianni
University Department of Nephrology
Hippokratio General Hospital
49 Konstantinoupoleos Str
546 42 Thessaloniki, Greece
Τel.: 0030 2310 992856
Tel. & Fax: 0030 2310 892382
Mobile: 6944 203960

Subject Editors
Clinical Nephrology: D. Goumenos
Haemodialysis: K. Mavromatidis
Transplantation: I. Boletis
Arterial Hypertension: R. Kalaitzidis
Peritoneal Dialysis : P. Pasadakis
Chronic Kidney Disease: I. Stefanidis
Paediatric Nephrology: M. Mitsioni

Editor
D. Papadopoulou
Τel.: 0030 2310 229578

Deputy Editor
M. Stangou
Τel.: 0030 2310 892030

Editorial Board

E. Andrikos
Th. Apostolou
P. Vakianis
Th. Eleftheriadis
S. Ziakka
M. Theodoridis
A. Iniotaki
P. Kalliakmani
I. Kyriazis
V. Liakopoulos
V. Margellos
S. Marinaki
E. Mitsopoulos
E. Balaskas
O. Balafa
E. Dounousi
S. Panagoutsos
P. Sarafidis
P. Pateinakis
D. Petras
N. Printza
M. Sonikian
S.Stambouli
A. Stavroulopoulos
K. Stylianou

International Advisory Board

G. Bakris (USA)
N. Madias (USA)
A. Theofilopoulos (USA)
A. Tzamaloukas (USA)