ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛOΓΙΑ"
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΕΑ

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home

Βρίσκεστε εδώ : ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
   

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ:

ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ:

ΠΟΛΗ: ΝΟΜΟΣ:

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

Στο κέντρο που διευθύνετε λειτουργούν:


Μονάδα ΤΝ:

θέσεις-μηχανήματα:

αρ. ασθενών:
Μονάδα ΠΚ:

αρ. ασθενών:

ΑΠΚ:

ΣΦΠΚ:Εξωτερικά Ιατρεία


Νεφρολογίας - ΧΝΝ:


Σπειραματοπαθειών:


Υπέρτασης:

Μεταμόσχευσης:

Διαβητικής Νεφροπάθειας:

άλλο:

Ιατρικό Προσωπικό
Διευθυντές ΕΣΥ:

Επιμελητές Α:

Επιμελητές Β:

Επικουρικοί :
Χρόνια Ειδικότητος:  Θέσεις ειδικευομένων:
Μέλη ΔΕΠ:


Καθηγητές:

Αν. Καθηγητές:

Επ. Καθηγητές:

Λέκτορες:
Ονοματεπώνυμο Διευθυντών ΕΣΥ:
Ονοματεπώνυμο επιμελητών Α:

Ονοματεπώνυμο επιμελητών Β:

Ονοματεπώνυμο επικουρικών:
Ονοματεπώνυμο ειδικευομένων :

Ονοματεπώνυμο μελών ΔΕΠ :

Για την αποστολή επιπρόσθετων στοιχείων μπορείτε να κάνετε χρήση του ακόλουθου πεδίου.:

ΑΡΧΕΙΟ:

Σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (Ε.Ε) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε εγγράφως τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου να διατηρούμε στο αρχείο της Εταιρείας τα στοιχεία των Κλινικών/Μονάδων προκειμένου να είναι εφικτό να ανατρέξουμε σε αυτά σε περίπτωση που μας ζητηθεί από κάποια Δημόσια Υπηρεσία και εάν  προκύψει κάποιο θέμα που να  αφορά την Ειδικότητά μας. Επίσης θα θέλαμε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας του πεδίου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ που είναι προσβάσιμα μόνο από τα μέλη μας, με την χρήση των προσωπικών τους κωδικών, καθώς και  των γενικών στοιχείων των Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης  που είναι στο πλαίσιο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και είναι προσβάσιμο από όλους χωρίς την χρήση κωδικών.