ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛOΓΙΑ"
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΕΑ

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home

Βρίσκεστε εδώ : ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

* ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

* ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ημέρα/μήνας/έτος):

* ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ:

ΠΟΛΗ: ΝΟΜΟΣ:

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΟΛΗ:

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

E-MAIL:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:Σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (Ε.Ε) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε εγγράφως τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου να μπορούμε να σας αποστέλλουμε  ενημερωτικά e-mails και αλληλογραφία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, για την έκδοση του νέου καταλόγου των μελών της Ε.Ν.Ε., για την ταχυδρομική αποστολή του περιοδικού της Ε.Ν.Ε. «Ελληνική Νεφρολογία» και την ηλεκτρονική αποστολή ανακοινώσεων, προσκλήσεων, βιβλιογραφικής ενημέρωσης και γενικά για την αλληλογραφία σας με την Εταιρεία. Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών και συνεργατών του, που τηρούνται σε αυτό και τα οποία δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός Σωματείου μας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους. Επίσης θα θέλαμε την συγκατάθεσή σας προς καταχώρησης του ονόματός σας , του τόπου εργασίας σας και του e-mail σας στον κατάλογο των μελών που διατηρούμε στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ και που είναι προσβάσιμη μόνο  από τα μέλη της ΕΝΕ και με την χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας αυτή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησης της.
*