Ελληνική Νεφρολογία - Hellenic Nephrology


Journal Homepage Image

Εναπόθεση κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου σε τομές εωσίνης-αιματοξυλίνης και με πολωμένο φως (σελ. 216).
Depositions of calcium oxalate crystals on eosin-hematoxylin sections and on polarised light (p. 216).

Vol 31, No 3 (2019)

Table of Contents

Ανασκοπήσεις - Reviews

Επιδημιολογία, διάγνωση και θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση - Epidemiology, diagnosis and treatment of hypertension in peritoneal dialysis patients
Β. Βάιος, Π. Γεωργιανός, Α. Παπαγιάννη, Π. Ζεμπεκάκης, Β. Λιακόπουλος, V. Vaios, P. Georgianos, A. Papagianni, P. Zebekakis, V. Liakopoulos
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις αναζήτησης της γενετικής αρχιτεκτονικής της διαβητικής νεφροπάθειας - Methodological approaches for identification of the genetic architecture of diabetic nephropathy
Μ. Τζιαστούδη, Ι. Στεφανίδης, Η. Ζιντζαράς, M. Tziastoudi, I. Stefanidis, E. Zintzaras
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και κύηση: Προγραμματισμός, παρακολούθηση και επιπλοκές - Lupus Pregnancy: Planning, Monitoring and Complications
Ι. Σούκουλη, Ε. Κάψια, Σ. Μαρινάκη, Ι. Μπολέτης, I. Soukouli, E. Kapsia, S. Marinaki, J. Boletis

Πρωτότυπες εργασίες - Original articles

Συντήρηση αίματος και μεταβολές που συμβαίνουν σ? αυτό με την πάροδο του χρόνου - Blood storage and changes occurring over time
Α. Μπακαλούδης, Μ. Ανδρεάδου, Ε. Καλογιαννίδου, Ν. Oσμάν, Π. Μαλινδρέτος, Μ. Αριστινίδου, Χ. Χαρτοματσίδης, Κ. Μαυροματίδης, A. Bakaloudis, M. Andreadou, E. Kalogiannidou, N. Osman, P. Malindretos, M. Aristinidou, Ch. Chartomatsidis, K. Mavromatidis

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις - Cases reports

Oξεία νεφρική βλάβη σε έδαφος δευτεροπαθούς οξάλωσης - Secondary oxalosis induced acute kidney injury
Π. Κυρικλίδου, Σ. Κεβρεκίδου, Π. Πατεινάκης, Ε. Μάνου, Π. Στρόππου, Α. Μπλάτσα, Α. Καλλιάρα, O. Ζαζοπούλου, Ε. Μητσόπουλος, Α. Λυσίτσκα, Δ. Παπαδοπούλου, P. Kyriklidou, S. Kevrekidou, P. Pateinakis, E. Manou, P. Stroppou, A. Mplatsa, A. Kalliara, O. Zazopoulou, E. Mitsopoulos, A. Lysitska, D. Papadopoulou