21/04/2021 «Καρδιομετ�β�λ�κ� Ι������/Cardiometabolic Medicine – CARMMEDI»
Τ� ����� �������ς ��υ ΑΠΘ ����γ�ν���� ��� ��σ�� ���� ������� Επ����φω�η� ��� Δ�� Β��� Μ�θ���� (�������) ��� ��� ������������ ��������� ��������� 33 ���������� ���� �� ����� ����������������� �������/Cardiometabolic Medicine – CARMMEDI�.
������������� �������� ��� ������������ ����� �� : ����� �������� (������������ ���������� ���������������-������������� ��� �������� �������� ���), ��������� �������� (��������� ���������� ��� �������� �������� ���) ��� ���������� �������� (����������� ��������� ������������ ��� �������� ��������).
����������: ���..

30/09/2020 ������� Ν����� Hospital Center: �������������� ������������ ��������� �� ������ �������χ�
�� ��������� ���������������� ������ ��� ���� Livestreaming ������� � ���������� �������������� ��� ������������, ����������� ��� ������ ��� ���������� �� 34 ��������� �������� ���������� ��� ��������� �������� �������������.
�� ��������� ��� �� ��� ���������� ���� ���� ���� 23 ���������� 2020 ��� ������������� ���� 23 ������� 2021
� �������������� ������� �� ��������� ��� ������������ ��������� ���� ��� link ��� ���������:
https://www.dunant.gr/el/news/ekpaideusi/iatriki-ekpaideusi/programma-synexizomenis-iatrikis-ekpaidefsis/
�����������: ���..