Αρχική 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ" 
 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΝΕΑ 

3ο Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης
2ο Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης
2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψυχονεφρολογίας
7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας
10o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
9o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
8o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
2ο Σεμινάριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης
15ος Κύκλος - Αλκυονίδες Ημέρες Νεφολογίας, Γήρας και Νεφρός, (1-3 Μαρτίου 2019, Ξενοδοχείο Αmalia, Ναύπλιο)

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?
  Register


ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

2015 2016 2017 2018 2019 2020


Athens Winter School in NephrologyΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15
Τ.Κ.:11528, ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705
E-mail: ene@ene.gr


Home / Σεμινάρια - Ημερίδες / Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση Στη Νεφρολογία / 8o ΣΕΙΝΑΡΙΟ

Βρίσκεστε εδώ : ΑΝΟΣΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (21-23 Οκτωβρίου 2010, Μέτσοβο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

18:00-18:15 Χαιρετισμοί - Έναρξη
18:15-19:00 Διάλεξη, Προεδρίο: Κ.Χ. Σιαμόπουλος

18:15-19:00 Εισαγωγή στην ανοσία-αυτοανοσία. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη., Χ.Μ. Μουτσόπουλος

19:00-21:00 Στρογγυλό Τραπέζι. Ανοσοπαθογενετικοί μηχανισμοί νεφρικής βλάβης, Συντονιστές: Β. Βαργεμέζης, Δ. Μπούμποας
19:00-19:40 Ανοσοπαθογενετικοί μηχανισμοί της νεφρικής βλάβης, Γ. Λιάπης
19:40-20:20 Ανοσολογία της νεφρικής μεταμόσχευσης, Α. Ινιωτάκη
20:20-21:00 Ανοσιακό σύστημα και Νεφροί: Όργανα στόχος και συνεργοί στην ιστική βλάβη. Η εμπειρία από τη Νεφρίτιδα του ΣΕΛ, Δ. Μπούμπας

21:30 Δείπνο

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

09:00-09:45 Διάλεξη, Προεδρίο: Ν. Παπαγαλάνης
09:00-09:45 Βασικοί κανόνες φαρμακονητικής των ανοσοκατασταλτικών, Μ. Μαρσέλος

09:45-11:30 Στογγυλό Τραπέζι. Κλασικά ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, Συντονιστές: Χρ. Ιατρού, Ι. Παπαδάκης
09:45-10:15 Κοτρικοειδή, Μ. Στάγκου
10:15-10:45 Αζοθειοπρίνη και Κυκλοφωσφαμίδη, Αικ. Παπαγιάννη
10:45-11:15 Αναστολείς καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη, tacrolimus), Μ. Σονικιάν

11:15-11:30 Συζήτηση

11:30-12:00 Διάλειμα για καφέ

12:00-13:45 Στογγυλό Τραπέζι. Νεότερα ανοσοτροποποιητικά, Συντονιστές: Δ. Τσακίρης, Ν. Ζουμπαρίδης
12:00-12:30 Μυκοφαινολικό οξύ (Mycophenolate mofetil, Mycophenolate sodium), Β. Λιακόπουλος
12:30-13:00 Αναστολείς του σύματος πολλαπλασιασμού (PSIs: sirolimus, everolimus), Ε. Ντουνούση
13:00-13:30 Αντισώματα (αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, αντισώματα έναντι υποδοχέων της ιντερλευκίνης-2- Rituximab, campath, belatacept), Θ. Αποστόλου

13:30-13:45 Συζήτηση

14:00-17:00 Γέυμα - Μεσημβρινή διακοπή

17:00-18:15 1η απογευματινή συνεδρία, Συντονιστές: Πλ. Πασσαδάκης, Κ. Κατωπόδης
17:00-17:30 Ιδιαιτερότητες της ανοσοκαταστολής στα παιδιά, Ανδ. Μητσιώνη
17:30-18:00 Εξάλειψη των Β-λεμφοκυττάρων, Σ. Μαρινάκη

18:00-18:15 Συζήτηση

18:15-18:45 Διάλειμμα για καφέ

18:45-20:30 2η απογευματινή συνεδρία, Συντονιστές: Δ. Γούμενος, Χρ. Συργκάνης
18:45-19:30 Θεραπεία της οξείας και της ταχέως εξελισσόμενης σπειροματονεφρίτιδας, Σ. Λιονάκη
19:30-20:15 Θεραπεία του νεφρικού συνδρόμου, Δ. Γούμενος

20:15-20:30 Συζήτηση

21:00 Δείπνο

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

09:00-11:15 1η πρωινή συνεδρία, Συντονιστές: Ι. Μπολέτης, Ν. Νικολοπούλου
09:00-09:45 Ανοσοκατασταλτική θεραπεία στη μεταμόσχευση νεφρού, Π. Καλλιακμάνη
09:45-10:30 Ανοσοκατασταλτική θεραπεία στη μεταμόσχευση νεφρού σε ειδικές ομάδες ασθενών, Μ. Δαρεμά
10:30-11:15 Ανοσοκατασταλτική θεραπεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας βλάβης του νεφρικού μοσχεύματος, Ι. Μπολέτης

11:15-11:45 Διάλειμμα για καφέ

11:45-13:15 2η πρωινή συνεδρία, Συντονιστές: Κ. Σόμπολος, Ι. Κυριαζής
11:45-12:15 In vivo αξιολόξηση των γενοσήμων με έμφαση στην ανοσοκαταστολή, Π. Μαχαίρας
12:15-12:45 Η θέση της πλασμαφαίρεσης στις νεφρικές παθήσεις και τη μεταμόσχευση νεφρού, Γ. Μπαμίχας
12:45-13:15 Ανοσοκατασταλτικές δράσεις άλλων φαρμάκων: Η θέση της βιταμίνης D, M. Ketteler
13:15-13:45 Ο ρόλος των ανοσοκαταστακλτικών φαρμάκων σε μη σπειραματικές νεφρικές παθήσεις, Χ. Ιατρού

13:45-14:00 Συμπεράσματα, Β. Βαργεμέζης
Powered by Bitrix Site Manager

Copyright © 2001-2015 Bitrix