15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
WEBINAR ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
14ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
10ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / Σεμινάρια - Ημερίδες / Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Βρίσκεστε εδώ : Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
   

15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (28 -30 Ιανουαρίου 2022)

WEBINAR ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΑΤΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ (21 Ιουλίου 2021)

WEBINAR ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ SGLT2 ΣΤΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ(30 Ιουνίου 2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝCOVID-19 (20 Δεκεμβρίου 2020)

14ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (19 -22 Φεβρουαρίου 2021)

13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (22 -25 Νοεμβρίου 2019)

12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (16 - 19 Νοεμβρίου 2018)

11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (10 - 13 Μαρτίου 2017)

10ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (17 - 20 Ιανουαρίου 2016)

9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (14 - 18 Ιανουαρίου 2015)

8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (19-22 Ιανουαρίου 2014)

7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (16-20 Ιανουαρίου 2013)

6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (22 – 25 Ιανουαρίου 2012)

5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (19 – 23 Ιανουαρίου 2011)

4ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (Θεσσαλονίκη 17-21 Ιανουαρίου 2010) 

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας (18-22 Ιανουαρίου 2009)