ΑΡΧΙΚΗ
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση Στη Νεφρολογία
Σεμινάρια σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες
Μαθήματα κλινικών
Ανακοινώσεις προγραμμάτων e-learning
Ανακοινώσεις προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / Σεμινάρια - Ημερίδες

Βρίσκεστε εδώ : Ανακοινώσεις προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
   

15/11/2021 «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

24/6/2021 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων 2021-2022, ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες: Εδώ...

13/5/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2021-2023
Πληροφορίες: Εδώ...

13/5/2021 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ ΠΜΣ Νεφρολογίας, 3ος κύκλος, Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Πληροφορίες: Εδώ...

27/4/2021 ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2021-2022
Πληροφορίες: Εδώ...

23/12/2020 ΠΑΡΑΡΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΜΣ "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" 2020-21 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ.
23/09/2020 ΠΜΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ.
Πληροφορίες: Εδώ...

31/01/2020 Προκήρυξη για το έτος 2019-2020 του ΠΜΣ ΔΠΘ με τίτλο: “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Πληροφορίες: Εδώ...

18/12/2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ Μεθοδολογία της Σύγχρονης Αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας
2ος Κύκλος Σπουδών 2019-2020- Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 2/12/2019- 15/2/2020

19/08/2019 ESOT Grants Programme for 2020
Πληροφορίες: Εδώ...

24/04/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ
"ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ" ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
Πληροφορίες: Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών 2019-2021, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2021