ΑΡΧΙΚΗ
Πανελλήνια Νεφρολογικά Συνεδρια
Επιστημονικές Συναντήσεις ΕΝΕ
Registries
Έρευνα / πολυκεντρικές μελέτες
Θεραπευτικά πρωτόκολλα
Η γνώμη των ειδημόνων
Επιστημονικά νέα
Χρήσιμοι νεφρολογικοί σύνδεσμοι
Χρήσιμοι υπολογισμοί στην καθημερινή κλινική πράξη
Κατευθυντήριες οδηγίες ERBP

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρίσκεστε εδώ : Η γνώμη των ειδημόνων
   

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ