ΑΡΧΙΚΗ
Σύνδεση μέλους
Πληρωμή συνδρομής
Φόρμα επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εγγραφή νέων μελών
Εξετάσεις – Υποτροφίες – Διπλώματα
Παροχή αιγίδας
Μονάδες τεχνητού νεφρού
Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης
Μονάδες περιτοναικής κάθαρσης
Μεταμοσχευτικά κέντρα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Βρίσκεστε εδώ : Πληρωμή συνδρομής
   

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΟΣΟ

Τακτικά μέλη: 40€
Ομότιμα μέλη: 30€

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο  Αριθμός Λογαριασμού της Alpha Bank είναι:
 Αρ. Λογ.  : 112 00 2002 014123
IBAN: GR47 0140 1120 1120 0200 2014 123
Σε περίπτωση που καταθέσετε το ποσό στην Alpha Bank πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο φαξ 2107237705 ή στο e-mail της ΕΝΕ ene@ene.gr προκειμένου να αρχειοθετηθεί και να σας αποστείλουμε την απόδειξη.