ΑΡΧΙΚΗ
Σύνδεση μέλους
Πληρωμή συνδρομής
Φόρμα επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εγγραφή νέων μελών
Εξετάσεις – Υποτροφίες – Διπλώματα
Παροχή αιγίδας
Μονάδες τεχνητού νεφρού
Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης
Μονάδες περιτοναικής κάθαρσης
Μεταμοσχευτικά κέντρα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home / ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Βρίσκεστε εδώ : Εξετάσεις - Υποτροφίες - Διπλώματα
   

BERND TERSTEEGEN AWARD 2019

Πίεσε εδώ για να κατεβάσεις το PDF αρχείο.


 

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν οι Υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμα Νιάρχος σε συνεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία και με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεφρολογίας (ERA-EDTA). Οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις Υποτροφίες και την Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων αναφέρονται παρακάτω:

FELLOWSHIPS FOR YOUNG GREEK NEPHROLOGISTS
Applications can be submitted from March 7,2019 at 14:00-CET
Deadline for applications: April 9th
2019 at 14.00 (CET -Central Europe Time-)

FELLOWSHIPS FOR YOUNG GREEK NEPHROLOGISTS
-RESEARCH FELLOWSHIPS:Long term Fellowships(181-365 days)
Short Term Fellowships(60-180 days)
-CLINICAL FELLOWSHIPS: Short Term Fellowships(60-180 days)

All the information are available in the Young Fellowship Programme section - ERA-EDTA website: http://web.era-edta.org/uploads/2019-01-04-sab-era-edta-greek-fellowships.pdf


NEW FELLOWSHIP PROGRAMME CALL

Deadline for applications: April 9, 2019 at 14:00 (CET – Central Europe Time)

TYPES OF FELLOWSHIPS AVAILABLE:

Clinical Short Term Fellowships (60-180 days)

Ultra Short Term Registry Fellowships (28-42 days)

 EUROPEAN CERTIFICATE IN NEPHROLOGY 2019

Αιτήσεις 7 Νοεμβρίου- 5 Δεκεμβρίου 2018


Εξετάσεις 27 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες: http://www.europeancertificateinnephrology.eu
web.era-edta.org και εδώ...