Αρχική 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ" 
 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 ΝΕΑ 


Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?
  Register


ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ


Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

2015 2016 2017 2018 2019 2020


Athens Winter School in NephrologyΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15
Τ.Κ.:11528, ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 210 7298586
Fax: 210 7237705
E-mail: ene@ene.gr


Home

Βρίσκεστε εδώ : GRRDS

Ηλεκτρονική διαδικτυακή βάση δεδομένων (Registry) για δεδομένα ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο, σε υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση και ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση.

Το GRRDS αναπτύχθηκε στα πρότυπα και με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου Αμερικάνικου συστήματος, του USRDS, γεγονός που οδήγησε στη χρήση Προηγμένης Τεχνολογίας Πληροφορικής, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη χρηστικότητα της βάσης δεδομένων. Συγκεκριμένα, το GRRDS είναι ένα “custom content management system” (CMS) που επιτρέπει την διαχείριση του Registry και της ιστοσελίδας που το φιλοξενεί σε απευθείας σύνδεση από απόσταση, και η βάση δεδομένων αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας MSSQL Server 2012 και ASP.NET 4. Η ανάπτυξη του λογισμικού του Registry βασίσθηκε στην δημιουργία ενός «Διαγράμματος Σχέσης Οντοτήτων» (Entity-relation Diagram), το οποίο περιγράφει το θεωρητικό μοντέλο δεδομένων του συστήματος και αποτελείται από οντότητες (δηλαδή, τα αντικείμενα του συστήματος και τις μεταξύ τους σχέσεις), και στον καθορισμό ενός «Διαγράμματος Χρήσης-ανά-Περίπτωση» (Use-Case Diagram), το οποίο αποτελεί μία αλληλουχία των ενεργειών που απαιτούνται από τους διάφορους χρήστες του συστήματος.

Το GRRDS διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, την ασφάλεια της βάσης δεδομένων και ότι αρχειοθέτηση των δεδομένων διατηρείται σωστά. Η διασφάλιση της εγκυρότητας της βάσης δεδομένων βασίζεται σε ελέγχους που γίνονται για την ευαισθησία (sensitivity), αξιοπιστία (reliability), συνέπεια (consistency) and απόδοση (performance) της βάσης δεδομένων.

Το επίπεδο πρόσβασης (access level) στη βάση δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσης που ορίζει ο διαχειριστής του συστήματος. Το κάθε κλινικό κέντρο έχει αυτοτελή και ανεξάρτητη πρόσβαση στο GRRDS με αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης και ένα κέντρο έχει την δυνατότητα να επιτρέπει την προσβασιμότητα των δεδομένων του σε άλλο κέντρο. Η κάθε δραστηριότητα στο GRRDS (όπως η αποθήκευση, διαγραφή ή μετατροπή δεδομένων, και η είσοδος του κάθε χρήστη, μαζί με τον αντίστοιχο χρόνο) καταγράφονται σε ένα ειδικό αρχείο (log-file). Η ασφάλεια του GRRDS διασφαλίζεται με τη χρήση ενός πρωτοκόλλου σύμφωνα με το FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2. Τέλος, τo GRRDS έχει δημιουργηθεί με τρόπο ώστε να μπορεί να επεκταθεί, ή μετατραπεί, εύκολα (ακόμη και από τρίτους). Επίσης, το GRRDS έχει τη δυνατότητα ανάκτησης προκαθορισμένων στοιχείων και στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο στόχος της ανάπτυξης αυτής της Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων παράλληλα με τα άλλα προγράμματα αρχειοθέτησης, είναι η δυνατότητα όχι μόνο της καταγραφής αλλά και της διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης ειδικών θεμάτων που αφορούν στη νοσηρότητα, την θεραπευτική αντιμετώπιση και τελικά στην πρόγνωση των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο, πριν ή μετά την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση και των ασθενών με νεφρική μεταμόσχευση.

Το ΔΣ της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας ευχαριστεί θερμά την Εταιρεία AMGEN HELLAS, για την ευγενική αποδοχή και ικανοποίηση του αιτήματος της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.


Με εκτίμηση

Γούμενος Δημήτριος

Πρόεδρος ΕΝΕ
Powered by Bitrix Site Manager

Copyright © 2001-2015 Bitrix