ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛOΓΙΑ"
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΕΑ

Εισαγωγή

Remember me on this computer
  Forgot your password?


Home

Βρίσκεστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" 2020-21 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου».

 Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και τίτλου Master (MSc in "Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management") με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management), 2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management), 3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα σε επιστημονικές περιοχές της Εκτίμησης και Διαχείρισης Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου όπως και της έρευνας στο χώρο της υγείας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

> Να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

> Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και

δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.

> Να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα σπουδών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020 (χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021).

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε  4 εξάμηνα και πρόκειται για full time πρόγραμμα σπουδών.

Η παρακολούθηση γίνεται προσωρινά εξ' αποστάσεως, αλλά ενδέχεται να μετατραπεί και σε δια ζώσης.

Δίνεται η δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθησης μόνον λόγω χιλιομετρικής απόστασης.

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Στο ΠΜΣ «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/ektimisi_kai_diacheirisi_epaggelmatikoy_periballontikoy_kai_farmakeytikoy_kindynoy/

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων για το Ακαδ. Έτος 2020-2021 είναι 30.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.000,00 ευρώ για όλο το πρόγραμμα και καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (1.000,00 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 4 εξάμηνα).

Για περισσότερες πληροφορίες - ανακοινώσεις και νέα, είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του προγράμματος : https://envocc.webador.com/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την έναρξη υποβολής των αιτήσεων στη γραμματεία του ΠΜΣ, είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε στην έδρα της γραμματείας του ΠΜΣ στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, Κτίριο 12, 1ος όροφος, 115 27 Γουδί.

Εκ της γραμματείας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου"

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ. επικ.: 210 746 2059

 https://envocc.webador.com/